Κλωσσώντας αὐγὰ φιδιοῦ…

Κλωσσώντας αὐγὰ φιδιοῦ...Ἔγραφα πρὶν λίγες ἡμέρες π;νς…. «Ὅταν κλωσσᾷς αὐγὰ φιδιοῦ, μὴν περιμένῃς νὰ βγοῦν ἀηδόνια».

Γιὰ τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα.

«Αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ παραβλέψῃς, εἶναι ἡ σύγκρισις μὲ ἐκείνα ποὺ ἔλεγε ὁ Χίτλερ γιὰ τὴν Θούλη, Ὑπερβορείους καὶ Ἀρεία φυλή.
Εἶναι ἡ βεβαιότης πὼς σπέρνουν καὶ θερίζουν μεθόδους Χίτλερ, ἀναγιώνοντας σιωπηλά, ἀλλὰ μεθοδικά, τὸν ναζισμό.
Αὐτὸ ποὺ συμβαίνῃ ἐκεῖ πέρα μπορεῖ νὰ καταστῇ ἕνας πραγματικὸς ἐφιάλτης σύντομα», ἐτόνιζα..

Καὶ νὰ σήμερα ἡ ἀπόδειξις, διὰ στόματος τοῦ ἰδίου…: «Ὑβρίδια, ζῷα, καθάρματα» ἀπεκάλεσε ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῥας τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία ποὺ «τολμοῦν» νὰ διοργανώνουν Παραολυμπιακοὺς Ἀγῶνες, προκαλώντας αἴσθηση μὲ τὶς αἰσχρές του δηλώσεις.

«Τὰ ὑβρίδια, αὐτὰ τὰ ζῷα φτιάχνουν τὸν πλανήτη τῶν ἀναπήρων. Τί δουλειά ἔχει ἕνας ἀνάπηρος νά κάνῃ Παραολυμπιακούς;» ἐμφανίζεται νὰ λέῃ, ἐνῶ διεχώρισε τοὺς ἀνθρώπους σὲ «ἀναπήρους» καὶ «κανονικούς».
Δεῖτε τὴν δήλωσή  του καὶ ξυπνῆσες, ὄσο εἶναι καιρός, ἐσεῖς ποὺ τὸν ὑποστηρίζετε ἀκόμη.
Γιατὶ ὑπάρχει καὶ ἡ συλλογικὴ εὐθύνη στὰ ἐγκλήματα.

 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 176 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κλωσσώντας αὐγὰ φιδιοῦ…

  1. Δεν γνωρίζω, σλλά ούτε σνσγνωρίζω τον κατ’επίφαση … κύριον των Χυδαίων δηλώσεων ως ανήκοντα στο γένος των πολιτισμένων ανθρώπων .

    DR A

    • Ὁ πΣῶῤῥας δὲν εἶναι γιὰ αὐτὰ ἐπικίνδυνος καὶ ἐγκληματίας κατὰ τοῦ συνόλου, ἐφ΄ ὅσον, ὅπως πάντα, ἄλλα ἤθελε νὰ πῇ.

Leave a Reply