Ὑπηρεσία Διαστήματος;

Καὶ τὸ μυαλό μας, ὡς συνήθως, πῆγε στὸ Greek-μάσα, κατὰ τὰ προσφιλῆ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων μας.
Μίας μεθόδου συγκεκριμένης «λογικῆς» καὶ …ἀνεντιμότητος.

Ἰδρύει Διαστημικὴ Ὑπηρεσία τὸ Ὑπουργεῖο.
Τί  NASA τί …Greek MASA!
Γεμίστε κάποια ῥεζερβουὰρ στὰ ἀσθενοφόρα πρῶτα κι ἀφῆστε γιὰ ἀργότερα τὰ …Οὐφοδρόμια!!!

Τὶ ζοῦμε ῥὲ π@ύστη μου!
Καὶ νὰ θὲς νὰ μείνῃς ἥσυχος καὶ νὰ μὴν βρίσῃς, δὲν γίνεται!!!

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

Ἀλλά… Ναὶ μὲν πράγματι ἔχει νὰ πέσῃ ἡ ἀνάλογος μάσα, ἀλλὰ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν μάσα κρύβεται μία γενικοτέρα …ἐντολή, παγκοσμίου ἐπιπέδου καὶ ἀπολύτως νεοταξίτικη. Μία ἐντολὴ ποὺ κρύβει τὸν πραγματικὸ στόχο τῶν τοκογλύφων, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὶς μάζες (ἐμᾶς) στὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀπολύτου ἀποδοχῆς μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῶν …ἐξωγηΐνων!!!

εἰκόνα καὶ εἰκόνα

Γιὰ προσέξτε, γιὰ ἀρχή:

Ἔγραφα λοιπὸν πρὸ ἐτῶν πὼς ἡ ὑποτιθεμένη εἰσβολὴ ἐξωγηΐνων θὰ μᾶς ὑποχρεώση, λόγῳ κινδύνου, νὰ συνενωθοῦμε ὅλες οἱ χῶρες γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε. Μία τέτοια πρόβα, συνηνωμένων στρατῶν, ἀκόμη κι ἐχθρικῶν μεταξύ τους, συνέβη στὴν παρέλασιν τῆς Μόσχας τὸν Μάιο τοῦ 2010:

Μία παρέλασις …παράλογη κυριολεκτικῶς, ὄχι μόνον γιὰ τὴν μεγάλη συμμετοχή, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ ὄτι ἀκόμη καὶ ἡ Μέρκελ, ἐκπρόσωπος τῆς Γερμανίας, χαριεντίζετο μὲ τὸν Ποῦτιν κατὰ τοῦ …ναζισμοῦ!!!

Παρέλασις Μόσχας! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Δ’)

Ἤδη ἄλλως τὲ ἔχουν ξεκινήσει νὰ δομοῦν ἀεροδρόμια ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στὴν Ἀστανᾶ, τοῦ Καζακστᾶν, κάτι ποὺ ἐπίσης εἶναι ὁλίγον …ἀκραῖον!!!

Βάσις ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στό Καζακστάν;

Τό σημαντικότερον;
Πῶς γίνεται νά στήνουμε βάσεις ὑποδοχῆς ἐξωγΐνων ἀπό τήν μία, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλην νά ἑτοιμαζόμεθα γιά νά τούς πολεμήσουμε; Γνωρίζουν κάτι οἱ (φερόμενοι ὡς) παγκόσμιοι κυβερνῶντες μας καί μᾶς τό ἀποκρύπτουν; Μήπως προετοιμάζουν κάτι, ἀλλά οὔτε αὐτοί ἀντιλαμβάνονται τό τί ἀκριβῶς; Μήπως μᾶς ἐπεξεργάζονται μέ τόν χειρότερον τρόπο, ἐλπίζοντας νά πάρουν τό πολυπόθητον εἰσιτήριον εἰσόδου τους σέ κάτι ὑπόγειες στοές;
Δὲν ξέρω καὶ δὲν νομίζω πλέον πὼς μὲ ἐνδιαφέρι νὰ μάθω, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι τους, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, δὲν ὑπάρχουν γιὰ νὰ κάνουν καλό, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποκοιμίζουν τὶς μᾶζες (ἐμᾶς)!!! Εἶναι κατ’ ἐπέκτασιν ὅλοι τους, συνειδητῶς ἢ μή, συνεργοὶ στὸ νέο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος κι ἐὰν δὲν ἤξεραν ὄφειλαν νὰ μάθουν.

Τί σημαίνει λοιπόν ἡ Greek-Masa νέα ὑπηρεσία;
Σαφῶς καὶ μάσα, μὰ κυρίως θὰ λειτουργήση κι αὐτή, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἄλλες παγκοσμίως, σὰν τοπικὸς «σταθμὸς ἀναμεταδόσεως πληροφοριῶν» γιὰ νὰ γίνονται περισσότερο πιστευτὲς ἀπὸ τὰ πλήθη (ἐμᾶς), οἱ ὅποιες, σκηνοθετημένες ἀπὸ καθαρῶς τεχνολογικῆς φύσεως, γήινες μεθόδους τρομοκρατίας μας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐξακολουθήσεως τοῦ ἐλέγχου μας. Μαζὺ δὲ τὰ διάφορα ἰπτάμενα ἀντικείμενα, δημιουργημένα κατὰ κύριον λόγον ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία, ἔχουν ἤδη ξεκινήσει νὰ μᾶς …προετοιμάζουν γιὰ τὴν «ἀνάγκη διαστημικῆς βάσεως ἐπικοινωνίας». 
Στοὺ χαχόλου τὸ κεφάλι ἐφαρμόζουν γνωστὲς μεθόδους προπαγάνδας, ἀκόμη καὶ μὲ τεχνολογικὰ μέσα, ποὺ περιλαμβάνουν καὶ τὰ ὁλογράμματα φυσικά.
(Τότε θὰ γελάσουμε πολύ… Μὰ πάρα πολύ…!!!)

Ὁλόγραμμα: Ὅπλον καταστολῆς!

Τά μουσαφιριά! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Γ’)

2012 ἢ 2021;

Καὶ μετὰ ἔρχεται ὁ Μεσσίας….

Μπήκαμε στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τους;

Ἡ νέα τάξις, οἱ …«ἐξωγήϊνοι» καί οἱ ……«παραπληροφορημένοι»! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Β’)

Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Α’)

Πρὶν λοιπὸν ἀποδεχθοῦμε ἀκρίτως κάθε τὶ ποὺ μᾶς σερβίρουν, ἂς ἀναρωτηθοῦμε, πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι, γιὰ τὸ ποιὸς πράγματι κερδίζει καὶ τί, ἀπὸ τὴν δική μας εὐκολοπιστία καὶ τελικῶς ὑποταγή.

Φιλονόη

 

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply