Λατερνατζής…

Καλησπέρα!!!

Ὁ Τσίπρας λατερνατζὴς τῆς σάπιας πολιτικῆς σκηνῆς, διὰ χειρὸς «Αὐτολύκου».

Σχόλιον

Μὴ πυροβολῇς τὸν πιανίστα, ἀφοῦ μπορεῖς νὰ σκοτώσῃς ἔναν παράφωνο ψευδο-λατερνατζή…

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply