Μακαρίου ἀπώλεια

Σὰν σήμερα, στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 1974, ἄφησε αὐτὸν τὸν μάταιο κόσμο ὁ ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς  Κυπριακῆς Δημοκρατίας…

Τὴν γνώμη μου, γιὰ τὸν κατὰ ἄλλους «ἐθνάρχη» (ἀλήθεια, ποιοῦ ἔθνους;;;) καὶ κατὰ ἄλλους «σατανόπαπα», τὴν ἔχω γράψῃ λεπτομερῶς στὸ βιβλίο μου «Κύπρος 1974 – Ἡ Μεγάλη Προδοσία».
Ἔγκειται σὲ ἐσᾶς νὰ ἀντιληφθεῖτε τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τῆς προσωπικότητός του, διαβάζοντας τὶς ἐπόμενες γραμμές, ἀπὸ παλαιοτέρα δημοσίευσίν μου:

«Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ἀφοῦ ὅλοι ἤξεραν ὅτι ἡ Τουρκία θὰ εἰσέβαλε στήν Κύπρο, μετὰ τὸ πραξικόπημα, γιατί ὁ Μακάριος δέν ἔκανε ὁποιανδήποτε προσπάθεια νά ἀποτρέψῃ τήν σίγουρη Τουρκική στρατιωτική παρέμβαση στήν Κύπρο;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ὁ Μακάριος «ὅπως ἕνας ἄνθρωπος ποὺ πνίγεται στὸ νέρό, ἔβλεπε τὴν Τουρκία ὡς ναυαγοσώστη τοῦ».
Ἐσμὲλ Μπαρουτσοῦ, Διευθυντὴς Τουρκοελληνικῶν Ὑποθέσεων στὸ Τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τὸ 1974

Στὶς 19 Ἰουλίου, ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὁ Μακάριος ἐξαπέλυσε τὸν ἰστορικό του λόγο, μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατηγόρησε τὴν Ἑλληνικὴ δικτατορία τοὐλάχιστον ἕξι (6) φορὲς γιὰ «εἰσβολὴ στὴν Κύπρο». Μεταξὺ ἄλλων, κατηγόρησε εὐθέως τὴν Ἑλλάδα τοῦ Ἰωαννίδου γιὰ τὸ πραξικόπημα καὶ ὅτι ἐτοῦτο ἐξετελέσθη ἀπὸ Ἕλληνες ἀξιωματικούς. Ἀπεκάλυψε, ὅπως εἶχε δηλώσῃ στὸν Ἕλληνα πρέσβη, ὅτι θεωροῦσε τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν Τουρκία μικρότερο ἀπὸ ἐκεῖνον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι ὁ φόβος του αὐτὸς τώρα ἐδικαιώθη. Κατηγόρησε ἐπίσης τὴν Ἑλλάδα γιὰ εἰσβολὴ καὶ ὅτι, μὲ τὴν ἀνατροπή του, παρεβίασε τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Κύπρου.
Ἀκόμη διεκήρυξε ὅτι ἡ κατάστασι ποὺ διεμορφώθη στὴν Κύπρο δὲν ἦταν ἐσωτερικὴ ὑπόθεσις καὶ δὲν ἐπηρέαζε μόνον τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ἀλλὰ καὶ τοὺς Τουρκοκυπρίους.
Κάνοντας τέλος μνεία τῶν διακοινοτικὼν συνομιλιῶν, ἰδιαιτέρως εὐαίσθητο θέμα στοὺς κύκλους τοῦ ΟΗΕ, κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα ὅτι τηροῦσε διπρόσωπο στάση καὶ ὅτι τὶς ὑπενόμευε.
Μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόσωπος στὸν ΟΗΕ Ὀσμὰν Ὀλτσάι εἶπε ἡ Τουρκικὴ ἐπέμβασις στὴν Κύπρο ἔγινε μετὰ τὴν «εἰσβολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο», ὅπως κατήγγειλε καὶ ὁ Μακάριος στὶς 19 Ἰουλίου.

Περὶ τὶςς 20:00, (ὥρα Ἑλλάδος), ἐπιστρέφοντας ὁ Μακάριος στὸ ξενοδοχεῖο του, κατάκοπος ἀπὸ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν παρουσίασή του στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, καθισμένος σὲ μίαν πολυθρόνα, ἀνοίγει τὴν τηλεόραση ὅπου καὶ βλέπει ἔντρομος τὸ θλιβερὸ θέαμα. Μία ὁλόκληρος ἁρμάδα τουρκικῶν πολεμικῶν πλοίων κατάφορτη νὰ ἀποπλέῃ ἀπὸ τὴν Μερσίνα.
Βέβαια κατ΄ ἄλλες πηγὲς εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων τὴν ὥρα τῆς πρώτης μεταδόσεως ὁ Μακάριος κοιμόταν καὶ οἱ φρουροί του δὲν ἐπέτρεψαν νὰ τοῦ ἀναγγελθῇ ἡ εἴδησις, γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀνησυχήσουν…

Σᾶς ἀφήνω νὰ κρίνετε μόνοι σας…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 298 times, 1 visits today)
Leave a Reply