Λησμόνησαν κι ἐγκατέλειψαν οἱ Ἕλληνες τούς Κυπρίους τό 1974;

Ἐπειδὴ βλέπω πολλὲς ἀνοησίες νὰ γράφονται καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἄτομα, δῆθεν σοβαρά, ποὺ βάζω καὶ στοίχημα πὼς ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα…
…ὅτι, δῆθεν, «οἱ καλαμαράδες (Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) μᾶς ἔβαλαν στὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ τὸ 1974 μὲ τὸ Πραξικόπημα καὶ μᾶς ἐπαράτησαν στὴν Τουρκικὴ Εἰσβολή…»
…σᾶς παραθέτω αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὶς δεῖτε μία πρὸς μία.

Εἶναι ἀπὸ τὴν ἐπιστράτευση τῆς 20ης Ἰουλίου 1974 στὸν Σταθμὸ Λαρίσσης στὴν Ἀθήνα.

Παρὰ τὴν ἀνοησία τοῦ παντοδυνάμου Ὑπεθύνου Τύπου τῆς Κυβερνήσεως Ἀνδουτσοπούλου, κ. Καρακώστα, νὰ πείσῃ ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ Γενικὴ Ἐπιστράτευσις κι ὄχι μερική, ὁρισμένων κλάσεων δηλαδή, ὅπως προέτεινε στὸν Ἰωαννίδη καὶ τοὺς Ἐπιτελεῖς ὁ ὑπεύθυνος κλαδάρχης Λουκωτός, μὲ περισσότερες κλάσεις νὰ καλῶνται στὰ ὅπλα, ἀκόμη καὶ σὲ σχέση μὲ τὸ 1940, μπορεῖ αὐτὸ λογικὰ νὰ ἐδημιούργησε ὀργανωτικὰ προβλήματα.

Ἀλλά…
Ὁ Ἐνθουσιασμὸς τῶν Ἑλλήνων ἐφέδρων, ποὺ ἐπιστρατεύοντο, ἦταν ἐφάμιλλος αὐτοῦ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ ποὺ κατεγράφη τὸ 1940!

Ἡ δὲ ἰαχή: «Χούλια σοῦ ἐρχόμαστε» ἦταν κάτι ποὺ ἄκουγες συνεχῶς.

Λοιπόν, «ὅταν ἡ περίστασις συγχωρήσῃ», εἴτε γιὰ τὴν Μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα εἴτε γιὰ τὴν Κύπρο μας, ξέρω ὅτι ὅλοι θὰ κάνουν τὸ καθῆκον τους.
Ὅλοι ὅσοι φυσικὰ εἴμαστε καὶ νοιώθουμε Ἕλληνες!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply