Βαρὺ τὸ τίμημα τῆς Ἐλευθερίας…

…ποτάμια τὸ αἷμα, ὡς τώρα, γιὰ νὰ πάρῃ τὰ ἀπάνω του τὸ δένδρο τῆς Λευτεριᾶς…
Κι ἀκόμη δὲν φαίνεται νὰ δυναμώνῃ…

Σὰν σήμερα, πρὸ δύο καὶ κάτι αἰώνων, οἱ Σουλιῶτες, τὸ ἀπόλυτον σύμβολον τῶν ἀγώνων γιὰ Ἐλευθερία ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, ἐγκατέλειψαν τὸ Σοῦλι μὲ «καπάκια». Τὰ «καπάκια» ἦσαν συμφωνίες μεταξὺ τῶν Τούρκων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Συμφωνίες ποὺ ὁ Ἀλῆ πασσᾶς οὐδέποτε ἐτήρησε.

Στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1803 ἐγκατέλειψαν τὸ Σοῦλι, οὐσιαστικῶς, γιὰ πάντα. Ἡ κατοπινή τους ἐπιστροφή, γιὰ λίγο, μὲ νέους ἀγῶνες, ἦταν μία μικρὰ παρένθεσις στὴν πορεία τους στὴν ξενητειά.

Στὶς 16 Δεκεμβρίου, στὸ Ζάλογγο, στρατεύματα τοῦ Ἀλῆ κυριολεκτικῶς τοὺς ἐτσάκισαν. Τὸ κτύπημα ἦταν τόσο ἰσχυρό, ποὺ ἐλάχιστοι ἐπεβίωσαν. Μέσα στοὺς νεκροὺς καὶ ἑξῆντα γυναῖκες, ποὺ ἐπέλεξαν τὸν θάνατο ἀπὸ τὶς ἀτιμώσεις τῆς σκλαβιᾶς.

Δὲν θὰ κρίνουμε τὴν μετέπειτα πορεία τους, οὔτε τὸ ἐὰν ἦσαν δίκαιοι ἢ ἄδικοι. Οὔτε τὸ ἐὰν παρέμειναν ἐλεύθεροι θὰ ἐξετάσουμε. Ἄλλως τέ… ὅποιος, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ξενητεύεται, οὐδέποτε θὰ εἶναι Ἐλεύθερος. Μόνον συμβιβασμένος.
Σήμερα ὅμως ὀφείλουμε νὰ τιμήσουμε τοὺς ἀγῶνες τους, ὅπως πρέπει σὲ κάθε Ἄνθρωπο ποὺ ὑπερασπίσθηκε τὴν Ἐλευθερία του μέσα στοὺς αἰῶνες, σὲ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου μας. Τιμώντας τὴν θυσία κάποιων, ποτίζουμε τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Καὶ θέλει ἀκόμη πολὺ γιὰ νὰ ἀνθίσῃ…

Τιμή τους λοιπὸν τὸ παρελθόν τους καὶ τιμή μας κάθε φορὰ ποὺ τὸ μνημονεύουμε.

Φιλονόη

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ταινία: Ζάλογγο, τὸ κάστρο τῆς Λευτεριᾶς (1959), σὲ σκηνοθεσία Στέλιου Τατασοπούλου. Μέσα στὴν ταινία παρουσιάζονται ἀρκετὲς ἱστορικὲς ἀνακρίβειες, ἀλλὰ τὸ κεντρικό της θέμα παραμένει ἑστιασμένο στὸν ἀγῶνα τῶν Σουλιωτῶν.

 

 

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply