Δὲν ξεχνᾶμε τὸν GAP!!!

Ὁρισμένοι νομίζουν, ὅτι ξεχάσαμε,,,,

ΓΑΠ διαδηλώνει καὶ «κλαίει» γιὰ τοὺς Κρῆτες ἀγρότες…

ΓΑΠ διαδηλώνει γιὰ τὸ λιμάνι καὶ τὴν κόσκο…

ΓΑΠ διαδηλώνει γιὰ τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὴν συῤῥίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ταμείων….

Πρὶν 8-10 χρόνια, τότε ποὺ γιὰ τὸ σημερινὸ μέτωπο τῆς λογικῆς …«ὁ γάϊδαρος πετοῦσε».

Αὐτὸν τὸν σοσιαλιμπερὰλ ἐσμὸ τὸν σιχαίνομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου!

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply