Τὸ ταχύτερον πλάσμα τοῦ πλανήτου μας…

Πετρίτης
(Falco peregrinus)Τὸ ταχύτερον πλάσμα τοῦ πλανήτου μας...

Τὸ γρηγορότερα πλάσμα τοῦ πλανήτου μας.
Σὲ πτώση μπορεῖ νὰ φθάσῃ καὶ τὰ 300 μὲ 400 χιλιόμετρα τὴν ὥρα.

Ἀπίστευτη ταχύτητα ὁ πετρίτης.
Εἶναι τὸ ταχύτερο πλάσμα στὸν κόσμο.

Σὲ ἐλεύθερη πτώση ξεπερνᾶ καὶ τὰ 350 χιλιόμετρα τὴν ὥρα.
Κάποιοι κάνουν καὶ λόγο γιὰ 700, ἀλλὰ δὲν γνωρίζω ἐὰν ἀληθεύῃ.
Στὸ βιντεάκι ἡ πρασινοκέφαλη πάπια δὲν κατάλαβε ἀπὸ ποῦ τῆς ἦλθε…

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

 

(Visited 212 times, 1 visits today)
Leave a Reply