Διαστρεβλώνουν (ἀκόμη καὶ τώρα) τὴν εἰκόνα τοῦ συλλαλητηρίου

Μειώνουν ἐπίτηδες τὸ σῆμα τῆς κινητῆς, γιὰ νὰ μὴν μεταδίδουμε ἀπ΄ εὐθείας!!!

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, ἀλλὰ κι ἑκατοντάδες λεωφορεῖα παραμένουν ἐγκλωβισμένα στὰ Μάλγαρα!!!
Ἐπίτηδες!!!

Ἠπειρώτης Ἀετὸς 

 

(Visited 283 times, 1 visits today)
Leave a Reply