Ῥέ, κρεμᾶστε τοὺς προδότες τοῦ …πσῶῤῥα!!!

Τί κάθεσθε; Ἔ;

(Ἀπὸ τὸ 14:50 καὶ  μετά…)

Ὅσοι λοιπὸν φεύγουν ἀπὸ τὸ μαντρὶ τοῦ πσῶῤῤα εἶναι πρὸς θάνατον!!!
Ὅσοι προδίδουν τὸν πσῶῤῥα (πάντα κατὰ πσῶῤῥα) εἶναι πρὸς κρέμασμα, ξύλο, προπηλακισμὸ ἢ ὅ,τι ἄλλο ἀρέσει στοὺς μαντρωμένους ὁπαδοὺς τοῦ πσῶῤῥα!!!
Ὅσοι στὴν πραγματικότητα εἴτε (καθυστερημένως) ἀνακαλύπτουν τὶς ἀπάτες του, γιατὶ διαπιστώνουν πὼς τὸ χρῆμα ποὺ θὰ ἔφερνε ὁ «ἐνσαρκωμένος» τοῦ πσωῤῥο-«Ἀπόλλων» ἦταν τὸ δικό τους…
…εἴτε διότι ἔχουν στριμωχθῆ ἄγρια ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις καὶ προσπαθοῦν νὰ βγάλουν τὶς οὐρίτσες τους ἔξω ἀπὸ μπελάδες καὶ διώξεις…
…εἴτε ἀκόμη διότι εἶδαν «μαντρί» κι ἀπεφάσισαν νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν πρὸς ὄφελός τους…
…σήμερα χαρακτηρίζονται ὡς προδότες ἀπὸ τὸν πσῶῤῥα… Κι ὄχι μόνον εἶναι προδότες, ἀλλὰ εἶναι καὶ γιὰ κρέμασμα, ξῦλο, ἀποπομπὴ κι ὅ,τι ἄλλο προκύψει…

Ἔλεος πιὰ μὲ τὸν ἐγκληματία…
Μαζέψτε τον!!!

Ψίτ… κι ἐσεῖς τὰ ὁπαδά του… γιὰ μαζευθεῖτε λίγο κι ἀποφασεῖσθε ἐὰν σᾶς ἀρέσῃ νὰ ἔχετε ἡγέτη ἕνα σαπρόφυτο χειρότερο ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα γιὰ ἡγέτη σας…
Εἴπαμε νὰ ψηφίζουμε σκουπίδια, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ὁλόκληρος σκουπιδότοπος…
…ποὺ ἀν τὶ νὰ μάθῃ νὰ σκέπτεται καὶ  νὰ μιλᾷ, ἀπειλεῖ τοὺς πάντες, ἐνᾦ παραμένει μέσα στὰ μπουντρούμια του φυγόδικος.

Φιλονόη

 

(Visited 267 times, 1 visits today)
Leave a Reply