Χωροφύλακες στὸ στόχαστρον χασάπηδων τοῦ ΚΚΕ!

Φωτογραφία τοῦ Μοιράρχου τῆς «Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς’’ Χαριλάου Πανταζῆ τοῦ Σταμάτη, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη τὸ 1899 στὴν Χαλκίδα.

Ὁ ἐν λόγῳ ἀξιωματικὸς τὸ 1944 ὑπηρετοῦσε στὴν Διοίκηση Χωροφυλακῆς τῆς Εὐβοίας, ὅταν διετάχθη τὴν 18-02-1944, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς συνοδείας μεταγωγῆς, νὰ μεταφέρῃ σιδηροδρομικῶς κομμουνιστὲς ὑποδίκους στὴν Ἀθῆνα.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μετακινήσεως καὶ συγκεκριμένα στὸν σιδηροσταθμὸ Βαθύ-Βοιωτίας, ΕΛΑΣίτες ἐπετέθησαν στὴν ἁμαξοστοιχία καί, μετὰ ἀπὸ ἄνισο μάχη ποὺ ἐδόθῃ, λόγῳ τῶν ὑπερτέρων ΕΛΑΣιτῶν, ἀπηλευθερώθησαν ἅπαντες οἱ κομμουνιστὲς ὑπόδικοι, ἐνῶ ἀφοῦ σκοτώθηκαν οἱ συνοδοὶ ὀπλίτες τῆς Χωροφυλακῆς, οἱ ΕΛΑΣίτες, μὲ τὴν παρότρυνση τῶν ἀπελευθερωθέντων πλέον κομμουνιστῶν, ἐζήτησαν καὶ παρέλαβαν τὸν τραυματία καὶ αἰχμάλωτο Μοίραρχο καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ Σκούρτα, ὅπου καὶ τὸν κατεκρεούργησαν.

Ντόντος Κανέλλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply