Ὥρα πληρωμῆς γιὰ τὴν Τουρκία

Σὲ μία τελεία καταιγίδα ἐξελίσσεται ἡ κρίσις στὴν Τουρκία.

Ὅσο καὶ νὰ προσπάθῃ ὁ Ἐρντογαν νὰ ἀναφέρεται στὴν δύναμη τοῦ «Ἀλλᾶχ», ὡς ἀνωτ;ρα τοῦ ἀμερικανικοῦ δολλαρίου, προσπαθώντας νὰ τονώσῃ τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, ἡ πραγματικότης εἶναι ἀμείλικτος.
Τὰ χρόνια τῆς «τρελλῆς» ἀναπτύξεως τελειώνουν ἀπότομα.

Οἱ μεγαλομανίες καὶ ἐθνικιστικὲς ὑπερβολὲς πάντα πληρώνονται ἀκριβά.
Ὅπως ἀκριβὰ θὰ πληρωθῆ καὶ τὸ κόστος γιὰ τὶς πολλὲς γέφυρες, τὰ ἀεροδρόμια, τοὺς πύργους διαμερισμάτων, τὰ νεόκτιστα καὶ ἄδεια οἰκοδομικὰ τετράγωνα, τὰ πολυτελῆ ἐμπορικὰ κέντρα καὶ τὰ χιλιάδες τζαμιὰ τοῦ Ἐρντογᾶν!

Ναί, μόνον μεταξύ του 2006 καὶ τοῦ 2009 ἐδομήθησαν περισσότερα ἀπὸ …9.000 νέα τζαμιά!!!
Ἐκεῖ ἐβασίσθη ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξίς τους!
Ὅλα αὐτὰ βέβαια μὲ δανεικὰ καὶ μὲ τὸ ἀζημίωτο γιὰ τὶς τσέπες τῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ μαφιοζικοῦ περιγύρου τῆς κυβερνήσεώς του, ποὺ ξαφνικὰ (καὶ ἀπὸ τὸ πουθενά) ξημέρωσαν ὅλοι τους …«ἐφοπλιστές»!!!

Σὲ ὅποιον θέλει νὰ δεῇ τὴν πραγματικότητα τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας, ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὰ διάφορα συνωμοτικὰ καὶ «ἀλλαχικά», ἂς ἀνατρέξῃ στοὺς πίνακες ἀναπτύξεως, τοὺς τραπεζικοὺς δεῖκτες καί, κυρίως, τὰ πραγματικὰ οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς γείτονος.
Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴν γειτονικὴ χώρα θὰ ἀφήσουν, κατὰ πάσα πιθανότητα, πίσω τους μίαν νέα «Βενεζουέλα» ἀκριβῶς δίπλα μας, ποὺ τὰ «ἀπόνερά» της θὰ ἀναταράξουν πολλὲς (κι ἐπίπλαστες) ἰσοῤῥοπίες. 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply