Γιατί καταμετρῶνται ἀπό τήν ΕΛ.ΑΣ. ὅσοι θά πᾶν στο συλλαλητήριο;

Ἀποκλειστικὸ ἔγγραφο ντοκουμέντο!

Ταξίαρχος διατάζει τὶς ὑπηρεσίες τῆς ΕΛ.ΑΣ. νὰ μετροῦν σὲ λιμάνια «κεφάλια» διαδηλωτῶν στὴν ἐπαρχία, ποὺ θὰ πᾶν στὸ συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν.

ΑΛ6 οὔτε ὁ Παπαδόπουλος δὲν τὰ ἔκανε αὐτά…

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ὅπως βλέπετε τὸ ἔγγραφο ποὺ ἀποκαλύπτεται σήμερα, τὸ ὀποῖον διεκινήθη κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ταξιάρχου τῶν νήσων Βορείου Αἰγαίου, βάσει τοῦ ὁποίου ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις τῆς Λέσβου, διατάσσει ὅλες τὶς ὑπηρεσίες της, νὰ ἀναφέρουν πόσοι ἐπιβάτες πρόκειται νὰ ταξειδεύσουν μὲ πλοῖο τὴν Παρασκευὴ γιὰ τὸ Συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν. Μάλιστα ἀναφέρει ὅτι μία «Κίνησις Πολιτῶν» τῆς Λέσβου, καλεῖ τοὺς πολίτες νὰ παρασθοῦν στὴν Ἀθήνα στὶς 20 τοῦ μηνὸς ἡμέρα Κυριακή.

Ἐπειδὴ λοιπὸν Σάββατο δὲν ἔχει πλοῖο γιὰ Πειραιὰ ἀλλὰ μόνον Παρασκευὴ (συγκεκριμένα ἀποπλέει ἀπὸ τὸ λιμάνι Μυτιλήνης τὸ πλοῖο «Διαγόρας») καλεῖ τοὺς ἀστυνομικοὺς νὰ …κάνουν καταμέτρηση!!! Ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις Λέσβου δηλαδή, καλεῖ τὶς ὑπηρεσίες νὰ ἀναφέρουν, πόσοι ἐπιβάτες θὰ φύγουν γιὰ Ἀθήνα καὶ μὲ τί μεταφορικὰ μέσα θὰ πᾶν!!!

Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι πραγματικό, ἂν μὴ τί ἄλλο, ἀποτελεῖ ἕνα μνημεῖο ποὺ οὔτε κἂν ἡ δικτατορία εἶχε τολμήση. Προφανῶς λοιπόν, ἂν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες πρόκειται νὰ ἐκτελέσουν αὐτὴν τὴν διαταγή, πρέπει νὰ στείλουν Ἀστυνομικοὺς στὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης, καὶ νὰ καταμετροῦν ἐπιβάτες, ΙΧ καθὼς καὶ Λεωφορεῖα! Καὶ κατόπιν, νὰ στείλουν στὸν Περιφερειακὸ Διοικητὴ τῶν νήσων τὴν …«καταμέτρηση» κι αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του νὰ ἐνημερώσῃ τὴν ΓΑΔΑ!!!
Καὶ ἡ ΓΑΔΑ, μὲ τὴν σειρά της, νὰ ἐνημερώσῃ τὸν ὑπουργό!!!

Ἐρωτῶ λοιπόν: ὅταν κάνῃ, (γιὰ παράδειγμα) τὸ ΠΑΜΕ ἢ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώσεις στὴν Ἀθήνα, οἱ Ἀστυνομικοί τῆς ΕΛ.ΑΣ. πηγαίνουν στά λιμάνια καί μετροῦν …«κεφάλια»;

Προφανῶς καὶ ὅλο αὐτὸ ἰσχύει Πανελλαδικῶς, μὲ σκοπὸ νὰ ἐνημερωθῇ ἡ κυβέρνησις. Εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ προφανές, ὅτι σὲ μία εὐνομουμένη χώρα, δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ Ἀστυνομία ὅπως γουστάρει ὁ ἑκάστοτε ὑπουργός!

Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ θεωρῶ ὅτι εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ κάποιος πρέπει νὰ τὸ φέρῃ στὴν Βουλή! Ὁ Ταξίαρχος τῶν νήσων (ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ ἡ σύζυγος τοῦ ἐργάζεται στὴν Θεσσαλονίκη), μόνος του ἀπεφάσισε νὰ καταγράψῃ «κεφάλια» διαδηλωτῶν ἢ ἔλαβε ἐντολὴ γιά νά τό κάνῃ;
Καί γιατί;

Οὐδέποτε στὸ παρελθὸν ἡ ΕΛΑΣ, ὅταν γινόταν συλλαλητήρια, ἔκανε καταγραφὴ στὰ λιμάνια, γιὰ τὸ πόσοι θὰ πᾶν νὰ διαμαρτυρηθοῦν!

Αὐτὰ κυρίες καὶ κύριοι εἶναι σταλινικὰ κατάλοιπα καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ἔστᾦ ἕνας βουλευτὴς μὲ παντελόνια, τὸ θέμα πρέπει νὰ ἔλθῃ στὴν βουλὴ ἄμεσα!!!

Δὲν μπορεῖ νὰ συλλαμβάνετε κόσμο γιὰ ἀφισσοκολλήσεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην νὰ ἔχετε μετατρέψη τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕνα ἀπέραντο ἀστυνομοκρατούμενο κράτος, ποὺ ὅλα λειτουργοῦν μὲ γνώμονα τῆς καθεστωτικῆς αὐτῆς κυβερνήσεως…

Ντροπὴ καὶ αἴσχος…

Ἀδαλῆς Γεώργιος 

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply