Τὰ ψεύτικα τὰ λόγια τὰ μεγάλα

(προκαταβολικὰ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὸ ὕφος μου…)

Κάπου διάβασα σήμερα ὅτι …«εἶσθε 151 καὶ ἐμεῖς ἑκατομμύρια!»

Δυστυχῶς Λάθος. Μέγα Λάθος!
Δὲν εἶναι 151, εἶναι πολλοὶ μὰ πάρα πολλοὶ περισσότεροι.
Πλησιάζουν τοὺς 300!

Ἦταν 21 Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὅλοι ἐμεῖς ποὺ διαφωνούσαμε μὲ τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβερνήσεως στὸ ἐθνικὸ θέμα ποὺ ἀφορᾶ στὴν Μακεδονία μας, εἴχαμε δώση ραντεβοὺ καὶ σημεῖο συναντήσεως τὸν Λευκὸ Πύργο στὴν Θεσσαλονίκη!

Τὸ κάλεσμα ἦταν διαδικτυακό!

Οὐδεὶς ἀπὸ τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς χώρας (πλὴν ὁρισμένων ἐξαιρέσεων) ἀφ’ ἑνὸς ἔλαβε στὰ σοβαρὰ τὴν ἐν λόγῳ διαμαρτυρία ποὺ εὑρίσκετο ἐν ἐξελίξει καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὴν ἐστήριξε.

Μερικὲς ἡμέρες πρὶν τὸ συλλαλητήριο στελέχη τῆς ΝΔ ἐλάμβαναν μὲ SMS στὰ κινητά τους τηλέφωνα ἐντολὲς νὰ μὴν παρευρεθοῦν στὸ συλλαλητήριο. Χαρακτηριστικὲς οἱ δηλώσεις ὅλων τῶν στελεχῶν τῆς ΝΔ στὰ ΜΜΕ ἑβδομάδες πρὶν τὸ συλλαλητήριο ποὺ οὐσιαστικὰ ἀπαντοῦσαν …ἤξεις – ἀφήξεις!

Τὸ ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ καὶ δὲν ξέρω πὼς τελικὰ λέγεται κρατοῦσε ἀκριβῶς τὴν ἴδια στάση μὲ τὴν ΝΔ. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ ΠΟΤΑΜΙ.

Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἦταν φυσιολογικὸ νὰ εἶναι ἀρνητικοὶ ἀφοῦ ἡ διαμαρτυρία γινόταν ἀπέναντι σὲ ἐκείνους.

Τὰ ὑπόλοιπα κόμματα τῆς Βουλῆς (Ε.Κ, ΧΑ, ΚΚΕ) τηροῦσαν τὶς γνωστές τους θέσεις χωρὶς ὡστόσο ἡ ἄποψις τους νὰ μπορῇ νὰ κρίνῃ τὴν ὁποίαν ἐνδεχομένη κοινοβουλευτικὴ ἀλλάγη στὴν χώρα λόγ{β τῶν λιγοστῶν ἑδρῶν τους στὸ Κοινοβούλιο.

Ὁ ἴδιος θυμᾶμαι ὅτι ταξειδεύοντας μὲ δύο καλοὺς φίλους ἀπὸ Ἀθήνα γιὰ Θεσσαλονίκη γιὰ τὸ συλλαλητήριο, στὸν δρόμο συζητούσαμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἴμαστε 3.000 ἢ κάτι παραπάνω! Φαντασθεῖτε ὅτι ἦταν ἔκπληξις καὶ γιὰ τοὺς συμμετέχοντες ἡ ἐπιτυχία!

Ὅταν τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ὁλοκληρώθηκε μὲ ἀπόλυτο ἐπιτυχία καὶ ἐβούλωσε στόματα τότε οἱ μὲν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ κλπ ἄρχισαν νὰ ἀναθεωροῦν τὶς ἀπόψεις τους (γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους) ἐνῶ ὁ δὲ ΣΥΡΙΖΑ τὸ ἔριξε στὴν καταμέτρηση …πλήθους ἀπὸ drones μὲ σκοπὸ νὰ ὑποβαθμίσῃ τὴν ἐπιτυχία τοῦ συλλαλητηρίου καὶ ἐντέλει νὰ περιορίσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετεχόντων!

Τὸ ὑποκριτικὸ πολιτικὸ σύστημα γρήγορα ἀνασυντάχθηκε καὶ τότε μπῆκε γρήγορα στὴν λεγομένη καὶ σπέκουλα!

Τὸ δεύτερο συλλαλητήριο στὴν Ἀθήνα ποὺ ἀκολούθησε στὶς 4 Φεβρουαρίου 2018 δὲν ηὗρε κάποιον ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀπροετοίμαστο. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ συλλαλητηρίου ἦταν δεδομένη καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔμενε ἦταν νὰ πετάξουν τὴν καυτὴ πατάτα στὰ χέρια τοῦ ΤΣΙΠΡΑ ποὺ θὰ ἔβγαζε ἀπὸ τὰ βάσανα τὸ ὑποκριτικὸ πολιτικὸ σύστημα,  ἀφοῦ ἡ Ἱστορία θὰ ἐμαύριζε ἐκεῖνον καὶ ὄχι τοὺς ἄλλους! Ἐξάλλου ὁ Τσίπρας, ὅπως καὶ ὁ ΓΑΠ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ μὰ πάρα πολλοὶ ἄλλοι …διεθνιστὲς μεγάλωσαν καὶ οὐδέποτε τὸ ἔκρυψαν. Τὸ θέμα εἶναι μὲ τοὺς ὑπολοίπους 300 τῆς Βουλῆς «πατριῶτες» ποὺ εἶναι διεθνιστὲς καὶ τὸ κρύβουν!

Ὁλοκληρώνεται (τέλος πάντων) τὸ δεύτερο συλλαλητήριο καὶ ἡ κυβέρνησις δὲν λαμβάνει τὸ ὁποιοδήποτε μήνυμα στὰ σοβαρὰ καὶ συνεχίζει νὰ θέλῃ νὰ τελειώσῃ ἕνα ἐθνικὸ θέμα ποὺ ὁλόκληρο τὸ πολτικὸ σύστημα οὐσιαστικῶς θέλει νὰ ξεφορτωθῇ ἀπὸ τὶς πλάτες του, ὡστόσο εἴτε τὸ τρομάζει ἐπάνω στὴν ὑστεροφημία του, εἴτε στὴν αὐριανὴ πολιτικὴ κατάρρευση / ἐξαφάνιση!

Οἱ μῆνες περνοῦν καὶ φθάνουμε στὸ νὰ περνᾷ ἀπὸ τοὺς γείτονες ἡ συμφωνία καὶ τώρα πιὰ εἶναι στὰ χέρια μας!

Οἱ ΑΝΕΛ διαλύονται καὶ προσπαθοῦν νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὸν τρόμο ἐνδεχομένης ἀποκολλήσεως ἀπὸ τὴν καρέκλα, ἀλλὰ μετὰ τὴν τελευταία μεταγραφή τους καὶ μὴ διαγραφὴ τῶν δύο παραμένουν πέντε!!!

Ἡ ΕΚ χαϊδεύει ἕναν κ. Σαρίδη ποὺ ἐνῶ ψηφίζει ὑπὲρ τοῦ προϋπολογισμοῦ καταψηφίζει τὰ ὑπόλοιπα καὶ μένουν μὲ τὸ ζόρι πέντε!

Τὸ ΠΟΤΑΜΙ …σκόνη καὶ θρύψαλα μὲ τὸν κ. Τατσόπουλο καὶ κάποτε σύντροφό τους νὰ τοὺς δείχνει τὸν δρόμο!

Τὸ ΚΙΝΑΛ καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ Ἀρχηγός του κ. Φώφη Γεννηματὰ ὅταν βλέπῃ νὰ τρίζῃ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὥστε νὰ περάσῃ ὅλως τυχαίως ἀποφασίζει ψῆφο κατὰ συνείδησιν, ἀπελευθερώνοντας ἔτσι τὸν κ. Θεοχαρόπουλο νὰ κάνει τὴν βρώμικη δουλειὰ ἂν τὰ κουκιὰ δὲν βγαίνουν!

Τὸ ΚΚΕ ποὺ μία ζωὴ διαφωνεῖ μὲ τὰ πάντα τὸ κάνει γαργάρα καὶ μὲ τὴν ἀποχὴ ποὺ ἀποφασίζει δίδει ὑπογείωςτὸ δικαίωμα στὸν ἐθελοντὴ ἐθνικὸ μειοδότη …κ. Τσίπρα νὰ περάσει τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ μὲ …120, ἀσχέτως ποὺ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Βούτσης τὸ ἀπέκλεισε! (ἐδῶ γελᾶμε)

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ΧΑ ἕνα θὰ πῶ. Εἶμαι κρίμα οἱ ἀγράμματοι καὶ καννίβαλοι σὲ τόσο κρισίμους καιροὺς γιὰ τὴν Πατρίδα νὰ πιάνουν στὸ στόμα τοὺς ἕναν Ἴωνα Δραγούμη, ἕναν Περικλῆ Γιαννόπουλο καὶ κυρίως τὸν Μέγιστο …Κωστῆ Παλαμᾶ!!!

Λουκᾶς Δ. Συμπερὰς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *