Γιά ποιό εὐρωκοινοβούλιο συζητᾶμε;

Ἀκοῦστε γιὰ ποιὰ Ἡνωμένη Εὐρώπη μιλᾶμε καὶ τί ἀκριβῶς συμβαίνει.

Ὁ Μανώλης Κεφαλογιαννης ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ εὐρωκοινοβούλιο γιὰ παρακράτηση 127.000 ἀπὸ συνεργάτιδά του κατὰ τὴν ὑπηρεσία της σὲ αὐτὸν τὸν κορυφαῖο εὐρωπαϊκὸ θεσμό.
Δὲν ἤρθη ἡ ἀσυλία του, σύμφωνα μὲ πηγὲς ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, γιατί πολλοὶ συνάδελφοί του ἀκολουθοῦν παρόμοιες πρακτικές.

Γιὰ νὰ τὸ μαζέψω καὶ νὰ φανῶ συνεπὴς μὲ τὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν ὅπῶς αὐτὸ διεμορφώθη ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τοῦ κυρίου Νίκου Γεωργιάδου, ὁ κύριος Κεφαλογιαννης δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι ἔνοχος.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπη νὰ σημειώσουμε ὁρισμένα στοιχεῖα.

Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡ συνεργάτις τοῦ ἀπαιτεῖ 127.000 εὐρῶ, ποὺ σημαίνει ὅτι στὰ τέσσερα (4) χρόνια ποὺ ἔσκασε ἡ ὑπόθεσις τῆς παρεκρατοῦσε καθαρὰ 32000 ἐτησίως.
Ὅπερ σημαίνει ὅτι ἡ καθαρὴ ἀμοιβὴ τῆς συνεργάτιδός του ἦταν τοὐλάχιστον τὰ διπλάσια, ἦτοι 65.000 τὰξ φρή.

Μὲ ἀλλὰ λόγια ἕνας εὐρωβουλευτὴς εἰσπράττει καθαρὰ περίπου 250.000 εὐρῶ ἐτησίως, ἐνῶ ἔχει καὶ 2-3 συνεργάτες ποὺ εἰσπράττουν ἀλλὰ 200.000…

Μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε λοιπὸν ποιοὶ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ τρέμουν τὸν λαϊκισμὸ καὶ σᾶς εἐξορκίζουν καθημερινὰ νὰ μὴν παρασυρθεῖτε….

Ἡ ζωὴ εἶναι ὡραία μὲ 250.000 (πλᾶς), τυχερὰ ἀπὸ λόμπυ (ἀλλὰ τόσα) πλᾶς 60-70.000 τὸ χρόνο παρακράτηση ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ πληρώνει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἀκόμη καὶ στὶς βροχερὲς Βρυξέλλες.

Ἕνας

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply