Γενικευμένη ἐπίθεσις

Μεγάλο Σάββατο τῶν Καθολικῶν προχθὲς καί, τὸ «ἔγκυρο» γερμανικὸ περιοδικὸ der Spiegel (συνεπὴς προαγωγὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τοῦ εὐρω-ἀτλαντισμοῦ  καὶ τῆς πολυποιτισμικότητος) κυκλοφόρησε τὴν ἰδίαν ἡμέρα, μὲ τίτλο:  «Ποιός πιστεύει δά σέ κάτι τέτοιο;» καὶ ὑπότιτλο: «Γιατί ἀκόμη καὶ οἱ Χριστιανοὶ δὲν χρειάζονται  πιὰ κάποιον Θεό».

Δὲν εἶναι μόνον οἱ ἐκκλησίες ποὺ  καίγονται, ἀπὸ τὴν Συρία μέχρι τὴν Γαλλία, ἀλλὰ καὶ ἡ γενικευμένη «ἰδεολογικὴ» ἐπίθεσις κατὰ τῆς χριστιανοσύνης!

Στοϊλόπουλος Βασίλης

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply