Ἴσως ὑπάρχῃ ἀκόμη κάποια ἐλπίς…

Οἱ Παλαιστίνιοι ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν «πεπολιτισμένο» κόσμο νὰ μποϋκοτάρῃ τὴν Γιουροβίζιον, σὰν ἔνδειξη διαμαρτυρίας στὸ ἰσραηλινὸ καθεστὼς τοῦ ἀπαρτχάιντ.

Οὐδεὶς τὸ ἔκανε, ἐπειδὴ γιὰ ὁρισμένο τύπο καλλιτέχνου, ἡ διάκρισις στὸ γυαλὶ εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὶς ἀνθρωπιστικὲς εὐαισθησίες.

Μία μεσοβέζικη στάση κράτησε ἡ Ἰσλανδία, ποὺ πῆγε ὅπως ὅλοι, ἀλλὰ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνεκοινώθη ἡ βαθμολογία της καὶ οἱ κάμερες ἔδειχναν τὸ συγκρότημα, τὰ μέλη του ὕψωσαν σημαία Παλαιστινιακή.

Ὅμως αὐτὸ δὲν ἦταν τίποτα, ἐμπρὸς στὸν σάλο ποὺ ἐδημιούργησε ἕνας Ἰσραηλινός.

Ναί, Ἰσραηλινός!

Χρησιμοποιῶντας τὸ σύνθημα τῆς Γιουροβίζιον, ποὺ ἦταν «τολμῶ νὰ ὀνειρευθῶ», ὕψωσε πανῶ ποὺ ἔγραφε:

«Τολμῶ νὰ ὀνειρευθῶῶ τὸ τέλος τοῦ ἀπαρτχάιντ»

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Ὑστερόγραφον:

Ἐλπίζω κάποια στιγμὴ στὸ μέλον νὰ μάθουμε τὴν τύχη του…

Νὰ θυμήσω ὅτι ἐκεῖνος ὁ Ἰσραηλινὸς πυρηνικὸς ἐπιστήμων ποὺ ἀπεκάλυψε ὅτι τὸ Ἰσραὴλ ψεύδεται, ὅταν λέῃ ὅτι δὲν ἔχει πυρηνικὰ ὄπλα, πέρασε 18 χρόνια στὴν φυλακή…

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply