Τὸ βλέμμα νὰ ξεκουρασθῇ σὲ ὀμορφιά…

Ἀφέσου,
τὸ βλέμμα νὰ ξεκουρασθῇ,
σὲ ὀμορφιά,
στ’ ἄκρια τοῦ κόσμου ξακουστή!!!

Τὸ βλέμμα νὰ ξεκουρασθῇ σὲ ὀμορφιά...

Καλημέρα Φίλες!!!
Καλημέρα Φίλοι!!!

Σαρλῆς Γιάννης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply