Χρόνια πολλὰ σὲ ὅσους ἑορτάζουν…

Χρόνια πολλὰ ἀδέλφια μου Ἕλληνες!!!
Ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἄφησαν πίσω τὶς προσωπικές τους ἱστορίες καὶ τὰ πάθη κι ἔβαλαν τὸ σῶμα τους ἀσπίδα τῆς Πατρίδος, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό…

 Ἡμέρα ἐπαναπροσδιορισμομῶν τῆς δικῆς μας στάσεως καὶ αὐτοθυσίας, γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας….

Ἡμέρα εὐκαιριῶν πρὸς ἀλλαγὴ πλεύσως γιὰ τὴν ὀμοφωνία καὶ τὴν ὁμόνοια, ἀπέναντι σὲ ὅλους ὅσοι μᾶς ἐπιβουλεύονται, ξένοι κι ἐντόπιοι, προσβλέποντας μόνον στὶς προσωπικές τους φιλοδοξίες….

Χρόνια πολλὰ σὲ κάθε Ἕλληνα στὴν ψυχὴ καὶ τοῦ χρόνου Ἐλεύθεροι!!!

Γιούλη Παπαδοπούλου

Leave a Reply