Ἡ ἑορτὴ τῶν ἐξοφθάλμων ψεμμάτων…

Πρωταπριλιά…
Ἑορτὴ τῶν ἐξοφθάλμων ψεμμάτων…
…καὶ ἔτσι κάνει τὴν διαφορὰ ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες!!!

Καλημέρα Φίλες. Καλημέρα Φίλοι!!
Καλὸν μῆνα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply