Ὁ Αἰγυπτιακὸς Λαβύρινθος.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν θρυλικὸ λαβύρινθο, ποὺ σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν Δαίδαλο, γιὰ τὸν βασιλιᾶ Μίνωα τῆς Κρήτης,  ὑπῆρχε καὶ ὁ αἰγυπτιακὸς λαβύρινθος, ποὺ τὸν ἐπισκέφτηκε καὶ μᾶς ἔδωσε πληροφορίες ὁ Ἡρόδοτος, τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ.

Γράφει λοιπὸν ὁ Ἡρόδοτος γι’ αὐτόν.
Ὁ λαβύρινθος ἔχει δώδεκα  δικαστήρια, μὲ ἕξι πόρτες, ποὺ βλέπουν τὸν βορρᾶ καὶ ἕξι τὸ νότο.
Ὑπάρχουν συνολικὰ 3.000 αἴθουσες, 1.500 ὑπέργειες καὶ 1.500 ὑπόγειες.

Τὶς ὑπόγειες αἴθουσες δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν οἱ ἀνώτεροι Αἰγύπτιοι ὑπάλληλοι νὰ τὶς δοῦμε, διότι ὅπως λένε, ἐκεῖ ὑπῆρξαν τὰ φέρετρα τῶν βασιλιάδων ποὺ εἶχαν κτίσει τὸν λαβύρινθο, καθὼς καὶ τὰ φέρετρα τῶν ἱερῶν κροκοδείλων.
Εἴδαμε ὅμως τὶς αἴθουσες ποὺ εἶναι κατασκευασμένες ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος.

Ἦταν τεράστιες καὶ ἤταν οἱ μεγαλύτερες αἴθουσες ποὺ ἔκανε ὁ ἄνθρωπος μέχρι τότε.
Οἱ κιονωτοὶ διάδρομοι καὶ τὰ δωμάτια, μᾶς προκάλεσαν πολὺ μεγάλο θαυμασμό, ἀπὸ τὴν διακόσμηση ποὺ εἶχαν.
Ἐπειδὴ οἱ αἴθουσες εἶναι πολυάριθμες, κανένας ξένος δὲν μπορεῖ να κυκλοφορήσει χωρὶς ἔναν ὁδηγό, γιατὶ ὁπωσδήποτε θὰ χαθεῖ.

Ἡ στέγη στὸ σύνολό τῆς εἶναι ἀπὸ πέτρα, ὅπως καὶ οἱ τοῖχοι ποὺ φέρουν παραστάσεις καὶ ἀριθμούς.
Κάθε αἴθουσα δικαστηρίου περιβάλλεται ἀπὸ κολῶνες ἀπὸ ἄσπρη πέτρα..
Στὸ τέλος τῶν αἰθουσῶν τῶν δικαστηρίων ἔνας ὑπόγειος δρόμος σὲ ὁδηγεῖ σὲ μία πυραμίδα, ποὺ ἔχει χαραγμένες στὶς πλευρέ της παραστάσεις ἀπὸ μεγάλα ζῷα καὶ ἔχει ὕψος 240 πόδια.

Λένε ὅτι ὁ λαβύρινθος τῆς Αἰγύπτου εἶχε ὡς πρότυπο τὸν λαβύρινθο τῆς Κρήτης, ἀλλὰ δεν ἦταν τόσο περίπλοκος ὄσο τοῦ Μίνωος, μὰ ἦταν κατὰ πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτόν.

Σχεδιάγραμμα ἐπάνω: Ἀναπαράσταση τοῦ Αἰγυπτιακοῦ λαβυρίνθου, βασισμένου στο σχέδιο τοῦ Petri.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply