Δυσκολονόητος ἡ νομικὴ γλῶσσα

Ζήτησα ἀπὸ καλοὺς νομικοὺς νὰ μοῦ ἐξηγήσουν τί σημαίνει ποινὴ φυλακίσεως δέκα (10) ἢ παραπάνω ἐτῶν μὲ ἀναστολὴ —ὅπως αὐτὲς ἐπιβάλλονται, καμμιὰ φορὰ τώρα τελευταία, στοὺς καταχραστὲς δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ δημοσίου χρήματος.

Συνέχεια

Διαφθορά, «δικαιοσύνη» καὶ ἀσυδοσία

Γράφει ὁ Ἐμμανουὴλ (Μανώλης) Χατζησάββας, πρώην πράκτωρ τῆς ΕΥΠ.

Ἡ διαδρομὴ τοῦ μαύρου χρήματος Συνέχεια

Ξεβρακωμένης …«δικαιοσύνης» τὸ ἀνάγνωσμα!!!

Σοῦ τὴν πέφτουν σαράντα (40) ἄτομα μὲ καδρόνια, ξύλα καὶ πέτρες.
Σοῦ σπάζουν τὸ αὐτοκίνητο, τραυματίζεσαι.
Τὰ παίρνεις στὸ κρανίο, βγαίνεις ἔξω, τὴν πέφτεις ὁλομόναχος σὲ σαράντα (40) ἀφιονισμένους, μοιράζεις κάμποσα κλωτσομπουνίδια, βουτᾶς καὶ κάποιο ξύλο, σπᾶς ἕνα-δύο παΐδια καὶ πᾶς γιὰ …κακούργημα. Συνέχεια

Διαχωρισμὸς ἐγκλημάτων σὲ …καλὰ καὶ κακά!!!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔλαβε χώρα μία εύτράπελος κατάστασις μὲ τὸ ζήτημα τῆς φυλακίσεως μίας καθαριστρίας, ἡ ὁποία πλαστογραφώντας τὸ ἀπολυτήριον τῆς Ε’ Δημοτικοῦ σὲ ἀπολυτήριον τῆς Στ’ Δημοτικοῦ, κατέληξε ὄχι μόνον νὰ φυλακισθῇ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον νὰ διαγραφοῦν καὶ τὰ ἔνσημα εἰκοσαετοῦς ἐργασίας της. Κι ἀν τὶ νὰ φωνάξουμε μόνον γιὰ νὰ ἀρθοῦν αὐτοὶ οἱ ἠλίθιοι περιορισμοί, ποὺ ἀποκλείουν αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν μίαν -σχετικῶς- βασικὴ ἐκπαίδευσιν, ἀπὸ θέσεις τέτοιες ποὺ πράγματι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναλάβουν, ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὸ γιατὶ τὴν ἀπέλυσαν. (Διότι ἐκεῖ κρύβεται ἡ μόνη ἀδικία, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θέλουμε νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα!!!)

Συνέχεια

Χῶροι στὶς φυλακὲς ἐν ἐπαρκείᾳ (γιὰ ὅσους χρειάζεται!)

Ἡ γιαγιὰ τῆς λαϊκῆς ἀπουσιάζει, διότι μετεφέρθη στὴν ἀπομόνωση.

Συνέχεια

Ὑπάρχουν καὶ …καλὲς καθαρίστριες

Απορία…
ΟΛΕΣ αυτές οι καθαρίστριες ρε γ@μημένοι, είχαν τελειώσει το δημοτικό ή το γυμνάσιο;

Συνέχεια