Ὁ ζεόλιθος στὸ «ψυγεῖο» ἀλλὰ τὰ καταστροφικὰ ὀρυχεῖα ἀναβαπτίζονται σὲ «ἐπενδύσεις».

Ὁ ζεόλιθος τῆς Θράκης εἶναι ἐκεῖ, περιμένει νὰ ἐξαχθῇ εὔκολα, δίχως νὰ καταστραφῇ τὸ περιβᾶλλον. Κι ὅμως… Ποιός τόν χρειάζεται;
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ χρυσό. Μερικὰ γραμμάρια  (μισὸ γιὰ τὴν ἀκρίβεια!!!) σὲ ἕναν τόνο χώματος. Δῆλα δὴ γιὰ νὰ ἐξαγάγουν μερικὰ κιλὰ θὰ πρέπῃ νὰ ἁλέσουν βουνὰ ὁλόκληρα.
Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον θέλουν νὰ ἐξαγάγουν τὸν χρυσὸ εἶναι βίαιος.
Ὁ τρόπος τοῦ ζεολίθου περισσότερο ἥπιος.
Τὸν ζεόλιθο τὸν χρειαζόμαστε ὅλοι μας. Τὸν χρυσὸ ἐλάχιστοι.
Ἐὰν λοιπὸν ὁ πλανήτης μας δὲν ἀλλάξῃ ἀπὸ ἀντιλήψεις, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀφήσουμε τὰ ὀρυκτὰ καὶ τὰ μέταλλα καὶ τοὺς ὑδρογονάνθρακες στὴν ἡσυχία Συνέχεια

Τὸ ΣΗΡΙΑΛ Ἑλληνικὸς Ζεόλιθος καλὰ κρατεῖ.

ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΘΡΑΚΗΣ;

Τι τρέχει με τον Ζεόλιθο “Θράκης”;

Σας γράφω για να ασχοληθείτε για ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση για να δώσετε απαντήσεις μέσα από την έρευνα σας.

Κυκλοφορεί σκεύασμα ΖΕΟΛΙΘΟΣ Θράκης  ( http://www.superfoods.gr/P–56 ) .

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το συγκεκριμένο σκεύασμα στην ετικέτα του, γράφει Ζεόλιθος Θράκης ΤΜ.

Το ΤΜ προφανώς είναι TRADE MARK, δηλαδή δηλώνει εμπορικό κατοχυρωμένο όνομα και όχι προέλευση.

Συνέχεια

Ὁ Ζεόλιθος καὶ οἱ χρήσεις του.

Ἔχω ἀρκετὰ διαβάσει γιὰ τὸν ζεόλιθο κι ἔχω ἀσχοληθεῖ κάποιες φορὲς σοβαρὰ μαζύ του.
Ὅμως, αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω κάνει εἶναι νὰ βάλω σὲ τάξιν αὐτὲς τὶς πληροφορίες.
Συνέχεια

Ζεόλιθος: ὁ χρυσὸς τῆς Θράκης;

Χρυσός; Καιρὸς γιὰ ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς γείτονες; Μᾶλλον…

Ἀλλὰ τὸ θέμα ὑπάρχει. Ὁ ζεόλιθος εἶναι ἕνα ὀρυκτὸ ὑπερχρήσιμο γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ τὸ κάνῃ σωστὰ καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν φύσι.  Συνέχεια

Ἀποκάλυψις σόκ. 1,5 τρίς εὐρώ θαμμένα στήν Ἑλληνική γῆ!

Ποιός νοιάζεται; Πρέπει νά ἐξαθλιωθοῦμε ἐντελῶς. Ἡ περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νά πέσῃ σέ ἐξευτελιστικές τιμές γιά νά τήν ἀγοράσουν οἱ ξένοι τοκογλύφοι. Ἔτσι εἶναι ἀποφασισμένο νά γίνῃ καί θά γίνῃ. Ἄλλωστε, δέν ἔχουμε κυβέρνησιν πού νά ἐξυπηρετῆ τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μόνον τῶν τοκογλύφων! Γαπ – Μπενί(το). Τό δίδυμο τῆς συμφορᾶς. Τά πιστά σκυλιά τῶν τοκογλύφων.

Η επίσημη αξία των ορυκτών στην Ελλάδα που παραμένουν ανεκμετάλλευτα και ανέπαφα είναι 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ και με μια σταδιακή και ήπια εξόρυξη τους , χωρίς να Συνέχεια