Τοὺς θέρισε ὁ σεισμός… Τοὺς ἀποτελειώνει ἡ κυβέρνησις…

Πῆγε τὸ πιντὶ ἀπ’  εὐθείας ἀπὸ τὰς Εὐρώπας, στὴν Κεφαλλονιᾶ, πρὸ κειμένου τὸ πιντί, αὐτό, τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μας, νὰ τὸ παίξῃ φιλάνθρωπος… Κι ὄχι μόνον τὸ ἔπαιξε φιλάνθρωπος μὰ ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ κάνοντας δηλώσεις, μοιράζοντας χαμόγελα καὶ ὑποσχέσεις…
Ἀλλὰ ἀπὸ ἔργα, ὡς γνωστόν, κατὰ τὰ συνήθη… ΤΙΠΟΤΑ!!!
Ἀπὸ πίσω ὅμως ἔρχονται τώρα οἱ τράπεζες, οἱ ἐφορίες, οἱ λοιποὶ δημόσιοι ὀργανισμοὶ γιὰ νὰ ἀξιώσουν ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτικὰ τὰ ὅσα ἀξίωναν διότι, κατὰ τὰ ἐπισήμως δηλοθέντα, οἱ Κεφαλλῆνες χαίρουν ἰδιαιτέρας μεταχειρίσεως πλέον… Συνέχεια

Καί δέν εἴχαμε πλιάτσικο στόν Κεφαλλονιά;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ὁ φίλος Παναγιώτης Μαρίνης κατήγγειλε πὼς πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν ἀπὸ τὸ πρωΐ ἄκουγε στὸ ῥαδιόφωνο τοὺς δημοσιοκάφρους νὰ καταγγέλουν καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὶς καταγγελίες, κάθε λίγο καὶ λιγάκι, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ πὼς οἱ Κεφαλλῆτες παλάβωσαν καὶ ἔπιασαν τὸ πλιάτσικο στὸ πλοῖο ποὺ ἐστάλῃ γιὰ νὰ τοὺς προσφέρῃ προσωρινὴ στέγη. Συνέχεια

Αὐτὸ εἶναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ βοήθεια.

Ὄχι ἀερολογίες, ἀρλουμπολογίες καὶ παραστάσεις τοῦ …τοῦτ, κατὰ πῶς μᾶς ἔχουν ἔως τώρα δείξῃ.
Ἡ Ἐπιχείρησις Σκλαβενίτης ἐμπράκτως ἀποφασίζει νὰ δώσῃ βοήθεια στοὺς πληγέντες Κεφαλλονίτες.
Ἡ κυβέρνησις ἀρλουμπολογεῖ, ὡς συνήθως…
Οἱ λοιποὶ μεγαλοεπιχειρηματίες σφυρίζουν ἀδιάφορα…
Ἐγώ τί νά πῶ; Συνέχεια

Οὐκρανικὰ μάθατε… Κεφαλλονίτικα πότε θά μάθετε ξεφτιλισμένοι;

Διάσημοι Ἕλληνες καΥλιτέχνες βλέπω μάθατε γρήγορα Οὐκρανικά…
Ἀλήθεια, Κεφαλλονίτικα πότε θά μάθετε;

Οἱ ἑξακόσιες οἰκογένειες ποὺ δὲν ἔχουν σπίτι, ἀπὸ τοὺς σεισμούς, ἔχουν λιγότερη ἀξία ἀπό τους ἀδελφούς Οὐκρανούς;

Εἰρήνη καὶ Ἀγάπη γιὰ τὰ κεφάλια ποὺ ἄνοιγαν πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια στὸ Σύνταγμα δὲν ἄκουσα ἀπὸ ΚΑΝΕΝΑΝ σας παλιοξεφτιλισμένοι!!!!
Ἀρκεῖ ἡ παρτούλα σας νὰ ἔχῃ δουλειὰ καὶ λεφτὰ στὴν τσέπη καὶ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους συνέλληνές σας οὔτε λόγος… Συνέχεια

Ἡ ἄμυνα τῆς Λευκάδος.

Μία οὐδόλως γνωστὴ πτυχὴ τῆς ἱστορίας μας, ποὺ συνέβῃ λίγα χρόνια πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπαναστάσεως, ἦτο ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθῃ ἡ Λευκάδα ἀπὸ τὸν Ἀλῆ πασσᾶ, τὸν Μάϊο τοῦ 1807.
Μεταξὺ τῶν πολλῶν περιοχῶν ποὺ ὁ Ἀλῆ πασσᾶς προσπάθησε νὰ προσαρτήσῃ στὸ μεγάλο του βασίλειον, ἦταν καὶ τὰ Ἑπτάνησα. Ἄλλως τε οἱ κατ’ ἐξακολούθησιν ἐπιθέσεις του στὴν Πρέβεζα καὶ στὴν Πάργα ἀποδεικνύουν πὼς ὀνειρεύετο ἕνα μεγάλο βασίλειο, ἱκανὸ νὰ ἀνατρέψῃ καὶ τὸν ἴδιον τὸν σουλτάνο, μὲ Συνέχεια

Κλωνῆς: ἕνας Ἀμερικανὸς ἥρως ποὺ ἦταν …Κεφαλλονίτης!

Ὁ πλέον διάσημος ἀμερικανὸς στρατιώτης ἦταν …Κεφαλλονίτης!

Τὴν  ἱστορία τοῦ Κλωνῆ τὴν ἐδιάβασα πρὸ περίπου πέντε ἐτῶν, σὲ μίαν ἐκδήλωσι-ἀφιέρωμα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Μάλιστα, εἰδικῶς σὲ ἐκείνον τὸν ἐορτασμό, συνειδητοποίησα πὼς ὑπάρχουν ἀκόμη Ἕλληνες ποὺ τιμοῦν τὴν ἱστορία μας καὶ τοὺς ἥρωές μας. 

Βαγγέλης Κλωνῆς λοιπόν σήμερα. 
Ἕνας ἄντρας ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κεφαλλονιᾶ καὶ κατὰ πῶς συμπεραίνουμε σήμερα, πρὸ κειμένου νὰ λάβῃ τὴν ἀμερικανικὴ ὑπηκοότητα, κατετάγῃ στὸν ἀμερικανικὸ στρατό.
Συνέχεια