Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ …ἀνάπτυξιν;

Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ ...ἀνάπτυξιν;Εἶδα αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ συνειδητοποίησα πολλὰ γιὰ τὸ …δούλεμα τῶν λέξεων ποὺ μᾶς συμβαίνει!

φωτογραφία

Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας ξεκίνησε, ἀπολύτως συνειδητῶς, νὰ ἀλλοιώνῃ τὴν ἔννοιαν τῶν λέξεων, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμαστε τὸ τὶ διαβάζουμε κι ἀκοῦμε, ξεκίνησε καὶ ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἀντιλήψεώς μας, μαζὺ μὲ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς συνειδήσεώς μας. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν συμβαίνει μόνον ἐδῶ καὶ τέσσερις δεκαετίες. Εἶναι ἀρχαιότερον, ἀλλὰ Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες θεοὶ εἶναι ὁ συνδετικὸς κρίκος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς μαϊμοῦς!

Οἱ Ἕλληνες θεοὶ εἶναι ὁ συνδετικὸς κρίκος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς μαϊμοῦς!6Ἔχουμε λοιπὸν ἀρίστη ἀντίληψιν γιὰ τὸ πῶς ἦταν ἡ ζωὴ στὴν χώρα μας πρὸ μερικῶν χιλιάδων ἐτῶν.
Οἱ ἄνθρωποι ἔμοιαζαν μὲ μαϊμοῦδες κι ἔτσι ἀκριβῶς ἀπεικόνιζαν τοὺς θεούς τους…
Διότι, τί πιό φυσικό ἀπό τό νά ἀπεικονίζῃ κάποιος τόν θεό του ἀναπαράγοντας τήν προσωπική του εἰκόνα; Συνέχεια

Τὸ τάμα τοῦ Δαυΐδ.

Τὸ τάμα τοῦ Δαυΐδ.Ὁ Δαυῒδ, τὄχει φαίνεται τᾶμα νά κλείνῃ κάθε Ἰούλιο καί ἀπό μιά ἐπιχείρηση …
Πᾶμε 3 χρόνια πίσω, στήν Θεσσαλονίκη αὐτήν τήν φορά !
Πού εἶχαν τό θρᾶσος νά προτείνουν σέ ἐργαζόμενους … ἄκουσον ! ἄκουσον ! νά μεταναστεύσουν στήν Ἀθῆνα …
Δέν ξέρω ἄν τό δέχθηκαν … ποιοί τό δέχθηκαν … καί ἄν τό ἔκαναν !
Συνέχεια

Ἔκλεισε ὁ Κατσέλης; Ε, καί;

Κατσέλης

 Ὁ Δαυῒδ, τὄχει φαίνεται τᾶμα νά κλείνῃ κάθε Ἰούλιο καί ἀπό μιά ἐπιχείρηση …

Πού εἶχαν τό θρᾶσος νά προτείνουν σέ ἐργαζόμενους … ἄκουσον ! ἄκουσον ! νά μεταναστεύσουν στήν Ἀθῆνα …Πᾶμε 3 χρόνια πίσω, στήν Θεσσαλονίκη αὐτήν τήν φορά. 

Δέν ξέρω ἄν τό δέχθηκαν … ποιοί τό δέχθηκαν … καί ἄν τό ἔκαναν !
προφανῶς ἡ μοῖρα τους ἦταν γιά νά ξαναμείνουν ἄνεργοι 3 χρόνια ἀργότερα ἀπό τόν ἴδιο ἄνθρωπο , τήν ἴδια ἐταιρεῖα μέ 3 περισσότερα χρόνια στήν πλᾶτη τους ….

Ἑλένη Συνέχεια

Ὁ Δαυὶδ τῆς Eurobank, τοῦ Κατσέλη, τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Bilderberg.

Ὁ Δαυὶδ τῆς Eurobank, τοῦ Κατσέλη, τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Bilderberg.Πρὸ χθὲς ἔγραφα γιὰ τὴν ἐπιχείρησι «Κατσέλης» ποὺ ἔκλεισε.
Οὐσιαστικῶς ἔγραφα γιὰ τοὺς τετρακοσίους ἐργαζομένους, ποὺ οὐδὲ ἕνας ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν τύχη τους. Ὅπως δῆλα δὴ σὲ κάθε ἄλλην ἐπιχείρησιν, πλὴν τῆς ΕΡΤ, ποὺ σκασίλα μας…
Διότι μόνον τὸ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς ἐργασία εἶναι σημαντικό…
Οἱ ἄλλοι ἄς πᾶν νὰ ψοφήσουν…

Ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ φθάσαμε, τὴν στιγμὴ ποὺ ΟΛΟΣ ὁ πλανήτης περνᾶ ἐπισήμως στὴν κυριαρχία τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ἀρχίζουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τίποτα τυχαῖον γύρω μας… Μὰ Συνέχεια

Σέ τί ἀκριβῶς χρειάζονται οἱ ἀποκωδικοποιητές;

Σέ τί ἀκριβῶς χρειάζονται οἱ ἀποκωδικοποιητές;Τί νά σᾶς πῶ;
Τηλεόρασι δὲν βλέπω. Μὰ βλέπουν σχεδὸν ὅλοι γύρω μου.
Ἤμουν παρούσα λοιπὸν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μεγάλου τους πανικοῦ, ποὺ τσακίζονταν νὰ προλάβουν γιὰ νὰ μὴν ξεμείνουν ἀπὸ τὰ γλεκόλογα τῆς Τρέμη, ἀπὸ τὰ ναζάκια τῆς Στάη κι ἀπὸ τὶς τσαχπινιὲς τοῦ Τσίμα.
Ἀλλὰ πέραν τῶν ὅσων ἀποδεχόμαστε ὥς «ἀναγκαῖα κακά» καὶ πέραν τῶν ὅσων μᾶς ἔχουν πείσῃ πὼς εἶναι «ἀναγκαῖα κακά», ὑπάρχουν καὶ κάποια ἄλλα, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αἰσχροκερδεια ἔχουν νὰ κάνουν καὶ μὲ τὴν ὑγεία μας. Πόσο λοιπόν σχετίζονται οἱ ἀποκωδικοποιητές μέ τήν ὑγεία μας;

Θὰ τὸ θέσω διαφορετικῶς.
Συνέχεια