Γεωστρατηγικὲς ἀναλύσεις …μπουρδολογίας!!!

Εἶναι λυπηρὸ ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολῶνται μὲ τὰ γεωστρατηγικὰ ἀφ’ ἑνὸς νὰ μὴν γνωρίζουν ἱστορία ἀφ’ ἐτέρου νὰ μὴν παρακολουθοῦν τὰ διεθνῆ ῥεύματα.
Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων «ἀναλυτῶν» εἶναι περὶ τὰ ἰδεολογικὰ ἀμόρφωτοι καὶ περὶ τὰ ἱστορικὰ ἡμιμαθεῖς.

Συνέχεια

Γιὰ νὰ φύγῃ ὀ ΣΥΡΙΖΑς μᾶς ἔμεινε ὁ κύρτσος..!!!

Οὐδέποτε ἔχω ἰσχυρισθῆ ὅτι ἡ ψῆφος εἶναι δημοκρατία.
Στὴν πραγματικότητα ἐπιλέγεις τοὺς πρὸ ἐπιλεγμένους.

Ἀλλά, ῥὲ μ@λάκα… Ἤθελες σώνει καὶ καλὰ νὰ ψηφίσῃς ΝΔ γιὰ νὰ φύγῃ ὁ ΣΥΡΙΖΑς, ποὺ εἶναι κομμουνιστὲς καὶ θέλουν νὰ πουλήσουν τὴν Μακεδονία μας καὶ νὰ μᾶς φέρουν τοὺς λάθρο εἰσβολεῖς….
Αὐτοπροσδιορίζεται βρὲ @ρχίδι σὰν δεξιός.
Αὐτό ἐδῶ τὸ @ρχιδι@αρχιδο γιατί τὸ ἐψήφισες βρὲ ἠλίθιε;;;

Συνέχεια

Ὑπουργὸς προστασίας τοῦ Κ.Ο.Κ. ποὺ …γελοιοποιεῖ τὸν Κ.Ο.Κ.!!!

Ὁδικῶς ἀπὸ τὶς Σέῤῥες στὴν Ἀμφίπολη μὲ κλιψάκια στὶς θῆκες τῆς ζώνης, (δὲν ὑπάρχει κἂν πρόθεσις νὰ τὶς φορέσουν) γιὰ νὰ μὴ κτυπᾷ τὸ «buzzer» στὴν ὑποδοχὴ τῶν ζωνῶν. 

Συνέχεια

Θρηνοῦν καὶ κάποιοι ποὺ κατηργήθη ὁ ΣΔΟΕ…

Αυτοί που κλαίν για την κατάργηση του ΣΔΟΕ, δεν ξέρουν ότι τα «παλληκάρια» αυτού το Σώματος, τα έπαιρναν μαύρα στο χέρι, για να βεβαιώσουν παραβάσεις μικρότερες απ’ αυτές που υποτίθεται ότι εύρισκαν;

Συνέχεια

Γιὰ διεθνὲς τρολάρισμα κάποιες ἀπόψεις μητροπολιτῶν

Ἀπίστευτο τρολάρισμα στὰ social media γιὰ τὸν συμπαθέστατο Μητροπολίτη Μόρφου μετὰ τὴν γνωστὴ δήλωση ποὺ ἔκανε. Συνέχεια

Συμπέρασμα τῆς ἡμέρας

Τὸ συμπέρασμα τῆς ἡμέρας… Συνέχεια