Θεοποίησαν τὸν ἐθνοπροδότη Μακάριο ἀναβαθμίζοντάς τον σὲ …ἐθνάρχη!!!

Τὸ λέω καὶ τὸ ὑπογράφω:

Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος προδότης στὴν νεωτέρα Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ φέρει τὸ ὄνομα Μακάριος!

Οἱ γλεῖφτες καὶ οἱ βολεμένοι τῆς ἑκάστοτες ἐξουσίας τὸν ἐθεοποίησαν ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια λάμπει στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Ἦταν ἕνας κοινὸς δολοφόνος, ποὺ ἔβαψε τὰ χέρια του μὲ αἷμα ἁγνῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ, ποὺ δὲν τὸν ἐπροσκύνησαν.

Αἰώνιο ἀνάθεμα καὶ ἡ ψυχή του οὐδέποτε νὰ βρῇ ἡσυχία!!! Οὐδέποτε! Συνέχεια

Ὥρα νὰ γνωρίσουμε τὸν πραγματικὸ Μακάριο

Μαχμοῦτ Χασάν:

«Μίαν ἡμέραν ποὺ δουλεύκαμεν στὰ χωράφκια ὁ Μιχάλης ἔφαεν ξῦλον ποὺ τὸν Μοῦσκον τζιέκλαιεν.
Εἶπα του ῥὲ Μοῦσκο, ἀφοῦ ἐν τὸν θέλεις τὸν μπάσταρτον τζιέ οὔτε τζιεῖνος σέ θέλει γιατί ἔν τόν πέμπεις ποτζίττε, τζιἔδειξα καρτζὶν τὸν Τζίκκον!
Μοῦσκος ἄκουσέν μου τζιἔπεψέν τον. Ὁ Μακάριος ξέρει τὸ τοῦτον τζιὄταν τὸν δῶ διά μου τζιὲ παράδες!»
Συνέχεια

Ἡ Προδοσία τοῦ 1974

«Τὸν Αὔγουστο 1973 συναντήθηκε στὸ Παρίσι ὁ Κίσσινγκερ μὲ τὸν Καραμανλῆ – 11 μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀττίλα – γιὰ νὰ συζητήσουν, νὰ συμφωνήσουν καί, ἐνδεχομένως, νὰ συντονίσουν. Αὐτὴ ἡ συνάντησις δὲν ἀμφισβητήθηκε καὶ θεωρήθηκε ἐξαιρετικὰ κρίσιμη ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή. Ἀμφισβητήθηκε, ὅμως, ἡ ἑπομένη συνάντησις, ποὺ ἔγινε τὸν Μάιο τοῦ 1974, Συνέχεια

Ὑπῆρξε κι ὁ ἀπροσκύνητος Χάρης Ἀριστείδου

Χάρης Ἀριστείδου

Ὅταν στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1993 ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας ἐπεσκέπτετο τὴν Κύπρο, κάποιοι δοσίλογοι δήμαρχοι τῆς Κύπρου σὲ τιμητικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μὲ τὴν παρουσία τῆς κυπριακὴς κυβερνήσεως τῆς παρέδωσαν τὸ χρυσὸ κλειδὶ τῶν πόλεών τους, ἕνας νεαρὸς ἰατρός, γέννημα καὶ θρέμμα ἑνωτικὴς οἰκογενείας, ἔπραξε τὸ αὐτονόητο. Ἀφοῦ ἦταν ὑπὸ σύλληψη ἀπὸ ἀστυνομικοὺς γιὰ τὴν κατάληψη τοῦ Δημαρχείου Λεμεσοῦ, κατάφερε νὰ τοὺς ξεφύγῃ καὶ νὰ ἐμφανισθῇ ἐμπρὸς στὸ «Rolls-Royce» τῆς βασιλίσσης καὶ νὰ τῆς σπάσῃ τὸ τζάμι. Συνέχεια

Διγενῆς καὶ Μακάριος

Ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀθῆνα, ὁ Διγενὴς ἀνέπτυσσε στὸν Μακάριο τὰ σχέδιά του γιὰ τὸν ἔνοπλο ἀγῶνα στὴν Κύπρο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ εἶπε πὼς «οὔτε 50 ἄνδρες θὰ σὲ ἀκολουθήσουν».

Ὁπότε, ὁ μπαρουτοκαπνισμένος στο πεδίο τῆς ἐθνικῆς τιμῆς Γ. Γρίβας, ἐκτύπησε δυνατὰ τὸ χέρι του στὸ τραπέζι κι ἐφώναξε: «Μόνος μου, μὲ τὸν Θεὸ μόνον θὰ ἀγωνισθῶ καὶ θὰ νικήσω!..» Συνέχεια

Ἱστορικὰ ἀνεξήγητον φαινόμενον ἡ μὴ Ἕνωσις

Μερικὲς ἀλήθειες, ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι μας.

Κύπρος, περίοδος 1964-1967 Συνέχεια