Ὑπηρετώντας μιμούμενοι τὸ σουηδικὸ μοντέλο!!!

«Ἑπτὰ χρόνια ὑπὸ περιορισμό, ἐνῶ τὰ παιδιά μου μεγάλωναν, καὶ τὸ ὄνομά μου συκοφαντεῖτο» ἐδήλωσε ὁ Assange, γιὰ τὴν αἰσχρὴ δίωξη ἐναντίον του ἀπὸ τὸ σουηδικὸ καθεστὼς ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ διαφθορᾶς.


Συνέχεια

Ὥρα διαλύσεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης;

Ἤ μήπως ὄχι;

Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Τὰ ἐπεισόδια στὴν Σουηδία, στὴν Γαλλία, στὴν Γερμανία (ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης) ἀποδεικνύουν πὼς τὸ πολυπολιτισμικὸ μοντέλο ἀπέτυχε, ἐπισήμως πάντα, παταγωδῶς.
Τὸ θέμα μας ὅμως εἶναι τὸ γιατὶ …ἀπέτυχε, ἂν κι ἐξ ἀρχῇς ἐμπεριεῖχε τὴν …ἀποτυχία του.
Ὅπως ἐπίσης παραμένουν ἀμέτρητα τὰ ἀναπάντητα ἐρωτηματικά, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἕνας «Δούρειος Ἵππος» γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν ἄλλα, πιὸ …νεοταξίτικα κοινωνικὰ μοντέλα ἢ ἐὰν ἦταν ἕνας ἁπλὸς Δούρειος Ἵππος ἀλλοιώσεως τῶν φυλετικῶν καταβολῶν τῆς Εὐρώπης. Συνέχεια

Ὑπερ-μοντέλου Σουηδίας κατάῤῥευσις

Ἀπόλυτο χάος καὶ τέλος στὸ σουηδικὸ πολυπολιτισμικὸ μοντέλο:

Σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ ἡ Στοκχόλμη, μὲ τὴν ἀστυνομία νὰ χρησιμοποιῇ πραγματικὰ πυρὰ ἐναντίον τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν! Συνέχεια

Φωτογραφίες ἀποκαλύπτουν χασάπηδες κι ὄχι …πρόσφυγες!!!

«Σύριος» (καί) «πρόσφυγας», ποὺ εἶχε κάνη αἴτηση ἀσύλου στὴν Σουηδία, κατεδικάσθη σὲ ἰσόβια, ἐπειδὴ εἶχε συμμετάσχη σὲ ἐκτέλεση ἑπτὰ Συρίων στρατιωτῶν, τὸ 2012, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπὸ φωτογραφίες τοῦ ἐγκλήματος. Συνέχεια

Ὑπὸ διάλυσιν ἡ 3η μεγαλυτέρα πόλις τῆς Σουηδίας!!!

Ἐκτὸς ἐλέγχου ἡ κατάστασις στὴν 3η μεγαλυτέρα πόλη τῆς Σουηδίας, τὸ Malmo.

Τὸ κόμμα τῶν Δημοκρατικῶν τῆς Σουηδίας ζήτησε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ κατεβάσῃ στρατὸ στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ ὁ νόμος καὶ ἡ τάξις, καθὼς ἡ πόλις ἔχει καταντήσει δρόμος σὲ ἀδιέξοδο… Συνέχεια

Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ;

Μόνον ἐδῶ ξέρουν τὰ πρακτοράκια τους νὰ χύνουν μαῦρο δάκρυ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων στὴν θρησκεία τους…
Ἐκεῖ κάνει τζίζζζ, κόττες λιρᾶτες…Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ; Συνέχεια