Φασισμοῦ ἰδιότητες

Ἡ Σουηδικὴ τηλεόρασις πῆρε συνέντευξη ἀπὸ γονεῖς τῶν ὁποίων ἡ κόρη εἶχε δολοφονηθῇ ἀπὸ μὴ σουηδικὴς προελεύσεως ἄτομο….

Ἐδήλωσαν…:
Συνέχεια

Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Γυναῖκες …προδότες τοῦ φύλου τους!!!

Στὴν Σουηδία ὑπάρχει κόμμα ποὺ λέγεται «Πρωτοβουλία Φεμινιστικοῦ Κόμματος» (Feministiskt Initiativ ἢ FI). Ἐδημιουργήθη δὲ τὸ ἔτος 2005 ὡς ὁμάδα πιέσεως ἀπὸ τὴν πρῴην πρόεδρο τῆς Ἀριστερᾶς Gudrun Schyman καὶ μετετράπη  σὲ πλῆρες κόμμα, μὲ ἔναν ἐκπρόσωπο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἐνᾦ πλέον εἶναι ἕτοιμο νὰ εἰσέλθῃ στὸ σουηδικὸ κοινοβούλιο (Riksdag), στὶς μελλοντικὲς ἐκλογές. Συνέχεια

Ὑπηρετώντας μιμούμενοι τὸ σουηδικὸ μοντέλο!!!

«Ἑπτὰ χρόνια ὑπὸ περιορισμό, ἐνῶ τὰ παιδιά μου μεγάλωναν, καὶ τὸ ὄνομά μου συκοφαντεῖτο» ἐδήλωσε ὁ Assange, γιὰ τὴν αἰσχρὴ δίωξη ἐναντίον του ἀπὸ τὸ σουηδικὸ καθεστὼς ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ διαφθορᾶς.


Συνέχεια

Ὥρα διαλύσεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης;

Ἤ μήπως ὄχι;

Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Τὰ ἐπεισόδια στὴν Σουηδία, στὴν Γαλλία, στὴν Γερμανία (ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης) ἀποδεικνύουν πὼς τὸ πολυπολιτισμικὸ μοντέλο ἀπέτυχε, ἐπισήμως πάντα, παταγωδῶς.
Τὸ θέμα μας ὅμως εἶναι τὸ γιατὶ …ἀπέτυχε, ἂν κι ἐξ ἀρχῇς ἐμπεριεῖχε τὴν …ἀποτυχία του.
Ὅπως ἐπίσης παραμένουν ἀμέτρητα τὰ ἀναπάντητα ἐρωτηματικά, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἕνας «Δούρειος Ἵππος» γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν ἄλλα, πιὸ …νεοταξίτικα κοινωνικὰ μοντέλα ἢ ἐὰν ἦταν ἕνας ἁπλὸς Δούρειος Ἵππος ἀλλοιώσεως τῶν φυλετικῶν καταβολῶν τῆς Εὐρώπης. Συνέχεια

Ὑπερ-μοντέλου Σουηδίας κατάῤῥευσις

Ἀπόλυτο χάος καὶ τέλος στὸ σουηδικὸ πολυπολιτισμικὸ μοντέλο:

Σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ ἡ Στοκχόλμη, μὲ τὴν ἀστυνομία νὰ χρησιμοποιῇ πραγματικὰ πυρὰ ἐναντίον τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν! Συνέχεια