Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα. Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ… Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα. Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!! Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω … Συνέχεια

Δὲν θὰ μηδίσουμε!!!

Δὲν θὰ μηδίσουμε!!!

Λίγο πρὶν νὰ ξεσπάσῃ ἡ καταιγίδα, πρὶν ἀρχίσουν νὰ μᾶς ληστεύουν καὶ νὰ μᾶς τσαλαπατοῦν τὸ δικαίωμα στὴνν ζωή, ἔφερνα μίαν γυναῖκα στὸ  σπίτι, Ἀλβανίδα, ποὺ μὲ βοηθοῦσε στὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ, γιατὶ ἑγὼ ἐργαζόμουν ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ βράδυ. Στὸ κολλέγιο ποὺ διδάσκω, σὲ δύο φροντιστήρια προετοιμασίας ὑποψηφίων γιὰ ἀρχιτεκτονική, σὲ Πολιτιστικὸ σύλλογο … Συνέχεια

Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Συνάθροισις λαμογιῶν!!!

Δανειακὲς …«τρύπες» ἑννέα δισεκατομμυρίων καὶ ἄλλες (κρυφές) λεηλασίες!!!

Δανειακὲς …«τρύπες» ἑννέα δισεκατομμυρίων καὶ ἄλλες (κρυφές) λεηλασίες!!!

Για σήμερα είπα να τους κάνω και στην Ευρώπη «διαφήμιση»… Με βάση την ΕΚΘΕΣΗ της 16ης Νοεμβρίου 2016 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. Ετος 2015 (συγκεκριμένα στην σελίδα 75 της Εκθέσεως) μας δηλώνουν ότι εδώ και χρόνια δεν

Δημιουργοὶ χρήματος ἰδιῶτες, δημιουργοὶ σκλάβων…

Δημιουργοὶ χρήματος ἰδιῶτες, δημιουργοὶ σκλάβων…

«Τὸ Τραπεζικὸ σύστημα ἐπενοήθη μέσα στὴν Ἀνομία καὶ γεννήθηκε στὴν ἁμαρτία. Οἱ Τραπεζῖτες κατέχουν τὴν Γῆ… Ἂν θέλῃς νὰ παραμένῃς Σκλάβος τῶν Τραπεζιτὼν καὶ νὰ Πληρώνῃς καὶ τὰ Ἔξοδα τῆς Ἰδίας σου τῆς Σκλαβιᾶς, τότε ἄφησέ τους νὰ συνεχίσουν νὰ δημιουργοῦν χρῆμα»

Ἰσονομία στήν χώρα μας;

Ἰσονομία στήν χώρα μας;

Θέλω να καταλάβουν όλοι πως η Ελλάδα είναι χώρα που το Σύνταγμά της ΔΕΝ εφαρμόζεται. Παράδειγμα, αν κάποιος 50άρης βγάζει €15.000 τον χρόνο, από σύνταξη καθισμένος στον καναπέ του, υποχρεούται να πληρώσει – εισφορές υγείας 6% δηλαδή €900 – φόρο €1.102 (22%x€14.100 =€3.102 – €2.000 έκπτωση φόρου) Σύνολο: €2.002 ή 13,3%