ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.Κάποτε λέγαμε γιὰ τὰ ΚΝΑΤ στὰ Πανεπιστήμια…

Μάιος 2010.
Ἕνα αὐθόρμητο «ΝΤΟΥ» τῶν διαδηλωτῶν, ἔπιασε στὸν ὕπνο τὰ ΜΑΤ.
Ὑπῆρχαν ὅμως τὰ ΚΝΑΤ – τὸ Σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος – ποὺ τοὺς ἔσωσε!

Τὸ ὁμολόγησε ὁ ἀπόπατος  Πάγκαλος!

Ἕλλην Μαχητής

Σχόλιον ἀτόμου ποὺ ἀνήκει στὸ ΠΑΜΕ καὶ ἦταν ἐκείνην τὴν ἡμέρα ἐκεῖ:

«Καί τί ἤθελες νά κάνουμε;;; Νά τούς ἀφήσουμε νά μποῦν στήν βουλή;»

Φιλονόη

Ὁ πιστότερος σκύλος τοῦ κατεστημένου: τὸ ΚΚΕ!!!!

(Visited 328 times, 1 visits today)