Δική μας ὅλη ἡ …ντροπὴ τῆς Εὐρώπης!!!

«Ἡ ντροπὴ τῆς Εὐρώπης»

Γκύντερ Γκρᾶς

Στὸ χάος κοντά, διότι μὲ τὶς ἀγορὲς δὲν συνεμορφώθη,
χώρα ποὺ μακρυά της στέκεις, ποὺ σοῦ ἐδάνεισε τὸ λίκνο.
Συνέχεια

Ζήτω τὰ μνημόνια καὶ …λίγο ἀκόμη!!!

Μία χώρα ποὺ πεινᾶ…
Μία χώρα ποὺ ἐξαφανίζεται…
Μία χώρα ποὺ τελειώνει…
…ἀλλὰ τῆς ὁποίας κάποιοι (ἂς ποῦμε) πολῖτες ἀσχολοῦνται ἀκόμη μὲ τὸ ἐὰν τῆς δικῆς τους ὁμάδος οἱ (ἂς ποῦμε) ἀγῶνες εἶναι καλλίτεροι ἀπὸ τῶν ἄλλων ὁμάδων τοὺς (ἂς ποῦμε) ἀγῶνες. Συνέχεια

Γιατί νά τούς σκοτώσω;

Ἡ συνείδησίς μου,
δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ σκοτώσω τὸν ἀδελφό μου,
ἢ κάποιον σκουρόχρωμο,
ἢ κάποιον φτωχὸ καὶ πεινασμένο,
μέσα στὴν λάσπη,
γιὰ τὴν χάρη τῆς μεγάλης καὶ παντοδυνάμου Ἀμερικῆς. Συνέχεια

Φιλοτήματος …ἔλλειψις!!!

Ἔτσι Κυριάκο μου!!!

Μεγάλο ἐλλείψημα φιλοτίματου,
κάποιοι νὰ ἀποφεύγουν τὰ πληρώματα στὰ προστίματα… Συνέχεια

Ὥρα γιὰ …γυμναστική!!!

Καὶ ἄλλα εὔθυμα τραγουδάκια….

Ὁ πρῶτος ποὺ θὰ ἀκουμπήση γῆ, τελειώνει…

Συνέχεια

Ζήτω ὁ ἀμερικανικὸς …«ἀνθρωπιΖμός»!!!

Καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνθαρρυντικό,
τὸ ὅτι ἡ USA τῶν carpet bombings σὲ Dresden καὶ Tokyo,
μὲ 135.000 καὶ 200.000 νεκροὺς ἀμάχους ἀντίστοιχα…. Συνέχεια