Λίκνο τῆς διαφθορᾶς ποὺ πατᾶ καὶ στὶς …«γερμανικὲς ἀποζημιώσεις»!!!

Ἐμένα δὲν μοῦ φταίει ἡ Γερμανία.

Γιὰ τὸ χάλι μας εὐθύνονται ἀποκλειστικά,
ὄλες ἀνεξαιρέτως οἱ ξεπουλημένες ἑλληνικὲς κυβερνήσεις.

Καὶ περισσότερο ἀπ’ ὄλες
ἡ κυβέρνησις τῶν καραγκιόζηδων τοῦ Σύριζα,
ποῦ ἔκαναν σημαία ἐπανορθώσεις καὶ ἀποζημιώσεις,
σὲ μίαν ἐποχὴ που ἡ Ἑλλὰς γκρεμίζεται καὶ ξεπουλιέται. Συνέχεια

Ῥαμολὶ κατὰ Κρουέλας

Ὁ πρῶτος, γνωστὸς σαλταδόρος σὲ ἱστοὺς φέροντας σβάστικας,
(ποῦ «ξεχνᾶ» τὸ ποὺ ἔκρυψε τὴν σβάστικα)
προσκαλεῖ ἐπετειακὰ στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος,
γόνο ἐκ ναζιστάν,
ποὺ ναὶ μὲν δὲν φταίει γιὰ τὶς μαλακίες τοῦ μπαμπάκα του,
ἀλλὰ στρογγυλοκάθησε σὲ ὅσα δὲν ἐπλήρωσε ὁ μπαμπάκας του,
γιὰ τὶς μαλακίες του,
καὶ ἤδη μᾶς πουλᾶ μούρη καὶ ἀπειλεῖ νὰ μᾶς τὸ κλείσῃ.
Συνέχεια

Λαθρομετανάστευσις, τὸ καλλίτερον ὅπλο καταστροφῆς τῆς ἐργατικῆς τάξεως

«Ἡ λαθρομετανάστευσις χρησιμοποιεῖται ἀφ’ ἑνὸς ὡς ἀπεργοσπαστικὸς μηχανισμός, ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὸν ἐργατικὸ ὑπερπληθυσμὸ – πλεόνασμα ποὺ δημιουργεῖ ῥίχνει τὸ ἐπίπεδον ζωῆς σὲ κατάσταση δουλοπαροίκου…

Ὁ μετανάστης ἀνταγωνίζεται τὸν ἐντόπιο ἐργάτη καὶ σιγὰ σιγὰ ἀναγάγει τὸ μεροκάματο στὸ δικό του ἐπίπεδο. Εἶναι τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο τοῦ κεφαλαίου… Συνέχεια

Ὑπερηφάνεια ἐπάνω ἀπ’ ὅλα!!!

«Νὰ εἶστε ὑπερήφανοι καὶ ὑπερήφανες γι’ αὐτὸ ποὺ εἶστε.
Καὶ νὰ στέλνετε παντοῦ, μὲ ἐπιμονὴ κι ἀποφασιστικότητα,
τὸ μήνυμα πὼς ἡ ἀγάπη εἶναι ἀγάπη,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο,
τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό,
τὴν φυλετικὴ καταγωγή,
τὶς θρησκευτικὲς ἢ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις.
Συνέχεια

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν…

Βρεταννία. Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς τῶν λαῶν…

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν...2
Κεφάλαιον Αὐστραλία…

«Ἔθαβαν τὰ παιδιὰ ὄρθια, μέχρι τὸν λαιμό
καὶ μετὰ κλωτσοῦσαν τὰ κεφάλια τους.
Νικητὴς αὐτὸς ποὺ ἀποσποῦσε τὸ κεφάλι ἀπὸ τὸ σῶμα…» Συνέχεια

Δική μας ὅλη ἡ …ντροπὴ τῆς Εὐρώπης!!!

«Ἡ ντροπὴ τῆς Εὐρώπης»

Γκύντερ Γκρᾶς

Στὸ χάος κοντά, διότι μὲ τὶς ἀγορὲς δὲν συνεμορφώθη,
χώρα ποὺ μακρυά της στέκεις, ποὺ σοῦ ἐδάνεισε τὸ λίκνο.
Συνέχεια