Νταβατζὴς

Νταβατζὴς (ὁ).
Τουρκικὴ λέξις γιὰ τὸν δικηγόρο (davaci). Συνέχεια

Ῥωσσική ἀπειλή ἐπάνω ἀπό τήν Εὐρώπη;

Ἐφέτος ἡ Πολωνία προχώρησε σὲ αὔξηση τοῦ στρατοῦ της κατὰ 50%,
ἀπὸ 100.000 σὲ 150.000.

Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Φινλανδία, ἀπὸ 230.000 σὲ 280.000. Συνέχεια

Ἐπιλεκτικοὶ συμμαχικοὶ βομβαρδισμοὶ κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἐπιλεκτικοὶ συμμαχικοὶ βομβαρδισμοὶ κατὰ τὸν WW2.

(καὶ κάποιοι βομβαρδισμοὶ ποὺ ἐλάχιστα συζητήθηκαν)

Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἡ RAF ἀναλαμβάνει τοὺς νυκτερινοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν γερμανικῶν πόλεων, ἐνῶ ἡ ἀμερικανικὴ ἀεροπορία ἀναλαμβάνει τοὺς ἡμερησίους βομβαρδισμοὺς ἀκριβείας, στρατιωτικῶν καὶ βιομηχανικῶν στόχων.

Ἡ ἀμερικανικὴ ἀεροπορία ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ πολέμου Henry Stimson, ποὺ ἔχει παρέμβει στὸν Roosevelt γιὰ νὰ μπλοκάρῃ τὶς διώξεις τῶν Rockefellers γιὰ τὴν χρηματοδότηση καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν ναζὶ καὶ ποὺ ἀργότερα θὰ προωθήση μιὰν «ἥπια» εἰρήνη μὲ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία.

Ο John McCloy, δικηγόρος τοῦ Rockefeller καὶ πρῴην σύμβουλος τοῦ Mussolini, διορίζεται ὑφυπουργὸς στὸν τομέα πληροφοριῶν. Συνέχεια

Ὑπερασπιστὴς ἐθνικῶν ὑποθέσεων κατὰ …βάθος!!!

Σημίτης, ἄλλως Τάπερμαν, ἄλλως σαῦρα τοῦ Κολωνακίου,
τὴν ἐποχὴ ποὺ ….ἐκούρδιζε πιάνα γιὰ νὰ ζήσῃ.

Συνέχεια

Δὲν φταίει ὁ τσίπρας…

Ὅτι πολιτικὰ ὁ Τσιπρᾶκος,
εἶναι στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ ἱστορία,
μακρὰν ὁ πλέον,
ἄχρηστος, ξεπουλημένος, καρατσόγλανος, χιμπατζής, ἀγύρτης,
ἀλητάμπουρας, καιροσκόπος, χλιμίτζουρας, ψεμματιάρης,
τὸ ξέραμε!!! Συνέχεια

Φτωχὸ Μεξικό…

Ποιά Λατινική Ἀμερική καί ἀηδίες…;;;

Οἱ Η.Π.Α., ποὺ συνορεύουν βορείως μὲ Ἀρκτική,
κανονικὰ θὰ ἔπρεπε, νοτίως νὰ συνορεύουν μὲ Ἀνταρκτικὴ
καὶ μακροπρόθεσμα, νοτίως πάλι μὲ Ἀρκτική…

Συνέχεια