Ζήτω ὁ ἀμερικανικὸς …«ἀνθρωπιΖμός»!!!

Καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνθαρρυντικό,
τὸ ὅτι ἡ USA τῶν carpet bombings σὲ Dresden καὶ Tokyo,
μὲ 135.000 καὶ 200.000 νεκροὺς ἀμάχους ἀντίστοιχα…. Συνέχεια

Δύο εἰδῶν …προϋποθέσεις!!!

Τὶς προηγούμενες δύο ἑβδομάδες,

σκοτώθηκαν 356 ἄμαχοι στὸ Ἰράκ, Συνέχεια

Δὲν καταλαβαίνει ὁ Γερμανός…

Ὁ Γερμανὸς δὲν καταλαβαίνει
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ κάτι,
παρὰ μόνον τὸν ἐκφοβισμό, Συνέχεια

Χιῶτες ποὺ …δὲν ἐκτίμησαν τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία»!!!

Νὰ ἐδῶ, Χιῶτες ποὺ δὲν πίστεψαν στὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία καὶ ἐξεγέρθησαν ἐναντίον τοῦ Σουλτάνου, παρακούοντας ἀκόμη καὶ τὸν Πατριάρχη μας……

Χιῶτες ποὺ ...δὲν ἐκτίμησαν τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία»!!! Συνέχεια

Ὑποβοηθουμένη μὰ πάντα …«ἐθελοντική» δουλεία!!!

«Στὴν ἑπομένη, ἢ μεθεπομένη γενεά,
θὰ ὑπάρξη μία φαρμακευτικὴ μέθοδος,
ποὺ θὰ κάνη τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀγαποῦν τὴν δουλεία τους
καὶ θὰ ἀπαλλάσσῃ τὶς δικτατορίες ἀπὸ προβλήματα,
ποὺ θὰ παράγη ἕνα εἶδος
ἀνωδύνου στρατοπέδου συγκεντρώσεως, Συνέχεια

Νταβατζὴς

Νταβατζὴς (ὁ).
Τουρκικὴ λέξις γιὰ τὸν δικηγόρο (davaci). Συνέχεια