Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Ἡ Ἄνω Βόλτα, πρῴην γαλλικὴ ἀποικία, ἀπέκτησε τὴν ἀνεξαρτησία της τὸ 1960, χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἐλευθερία της, ἀφοῦ παρέμεινε ἐξηρτημένη ἀπὸ τὴν Γαλλία, ποὺ ὑποβοηθουμένη ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους φυλάρχους, ὁλιγάρχες καὶ ξεπουλημένους πολιτικούς, ἐκμεταλλεύετο προνομιακὰ τὸν ἀγροτικό της πλοῦτο, κυρίως τὸ βαμβάκι.
Αὐτὴ ἦταν ἄλλωστε ἡ οὐσία τῆς «ἀνεξαρτησίας», ὄχι ἡ ἐλευθερία τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ μετατροπὴ τοῦ δαπανηροῦ καὶ αἱμοσταγοῦς ἀποικιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σὲ τηλε-ἀποικιοκρατία. Συνέχεια

Χαλάλι τὰ νειάτα μου…

Ἠρῶ Κωνσταντοπούλου, ἐτῶν 17

chal%e1%bd%b1li-t%e1%bd%b0-ni%e1%bd%b1ta-mou Συνέχεια

Διαφορετικῶν χωρῶν μοναδικὲς πρωτιές!!!

Κάθε κράτος σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη κρατᾶ τὰ πρωτεῖα σὲ κάποιον τομέα.

Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἔχουμε:

Τὸ ταχύτατο διαδίκτυο τῆς Λιθουανίας,
ἡ πὸπ μουσικὴ κουλτούρα τῆς Σουηδίας,
ἡ λατρεία τῆς φέτας στὴν Ἑλλάδα, Συνέχεια

Χρωματίζοντας καὶ ζωγραφίζοντας …πόδια!!!

Τὸ 1941, μὲ τὴν εἴσοδο τῶν ΗΠΑ στὸν WW2,
ἡ ἑταιρεία DuPont σταμάτησε νὰ παράγῃ νάιλον
καὶ ὀργάνωσε τὰ ἐργοστάσιά της νὰ παράγουν ἀλεξίπτωτα,
κορδόνια ἀεροπλάνων καὶ σχοινιά. Συνέχεια

Ὡραῖες ἐποχὲς …ἀρχαιοκαπηλίας!!!

Ἃ ῥέ, οἱ ὡραῖες ἐποχές,
ποῦ πεταγόμασταν τὰ Σαββατοκύριακα
στὶς Ἀλεξάνδρειες καὶ στὰ Κάιρα
καὶ ἐπιστρέφαμε μὲ τὶς μούμιες παραμάσχαλα… Συνέχεια

Ξεπουλῶντας τὰ ἴδια τὰ παιδιά τους

Μάννες καὶ μάννες

Ἡ ὕφεσις στὸ Σικάγο τοῦ 1948,
ἀντιμετωπίσθηκε καὶ μὲ τὴν πώληση παιδιῶν. Συνέχεια