Ἀρκεῖ!

Ἔως ἐδῶ! Νὰ τελειώνουμε τώρα! 
Ἠ λαμβάνουμε τώρα τὶς ἀποφάσεις μας ἤ ξεχνᾶμε τὸ δικαίωμα στὸ αὔριο!
Ἤ ξεπετσιαζόμαστε μόνοι μας, πετῶντας ἀπὸ ἐπάνω μας κάθε συμπεριφορὰ τοῦ παρελθόντος, ἤ τελειώσαμε!
Ἤ τώρα λαμβάνουμε τὴν ῥημάδα τὴν ἀπόφάσιν νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι, ἤ δὲν ἀξίζουμε οὔτε μίαν ἀνάσα! 

Συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply