Ἀόρατος πόλεμος… Ὀρατὴ Ἀντίστασις….

Ο Ελληνικός λαός στο βάθος τόσο της Ιστορίας, όσο και της «Μυθολογίας», είχε ένα πανίσχυρο όπλο. Αυτό κατάφεραν και του στέρησαν με δόλιο τρόπο, για αυτό και σήμερα, στο μεταίχμιο της Ιστορίας που διανύουμε, όπου ο Αόρατος Πόλεμος γίνεται σιγά σιγά ορατός, βλέπουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply