Ἐν τάξει σύντροφοι.. Κάνατε «Δήλωση Νομιμοφροσύνης»;

Πάλι σὲ σενάρια ….ἐπιστημονικῆς φαντασίας θὰ καταφύγω!
Πάλι θὰ σᾶς μεταφέρω ἕνα ἐν τελῶς «ὑποθετικὸν» διήγημα, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθῶ ἐγὼ περισσότερο τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει γύρω μας…
Πάλι θὰ ὑποπέσω στὴν παγίδα τοῦ «ἐὰν ἡ γιαγιά μου εἶχε τροχούς, θὰ ἦταν γιαγιὰ μὲ τροχούς…»
Ἐκτὸς ἐάν…
Ἐκτὸς ἐὰν δὲν εἶναι σενάρια ….ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ τμῆμα καλῶς ὀργανωμένου σχεδίου…
Κι ἐμεῖς τί; 
Παρατηρητές; Ἤ θύματα; Ἤ κάτι ἄλλο;


συνέχεια

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply