Μόνη ἐναντίον ὅλων….

Μόνη ἐναντίον ὅλων....Ακόμα 140 ! τενεκέδες την πέσανε στην
δασκάλα –
οι ανέραστοι –
που είναι γυναίκα και μόνη.
Και επιπλέον – όπως όλοι οι
προηγηθέντες –
φονείς των φωνηέντων –
συσκοτίζοντας το θέμα – που δεν είναι
η σύγχυση ανάμεσα στους
φθόγγους και
τα γράμματα – γιατί τέτοια
σύγχυση δεν
υπάρχει – αλλά ο πόλεμος της
προφορικής εναντίον
της γραπτής
μορφής της γλώσσας.
Είναι άσχετοι και πληρωμένοι .
Το φαινόμενο της γλώσσας είναι
ενιαίο και συνεχές –
όπως γνωρίζουνε όσοι την
αγαπάνε –
όσοι διαβάζουνε –
όσοι με κλειστά μάτια και χωρίς
κανέναν ήχο –
ψιθυρίζουνε αρρήτως –
τα κείμενα της ελληνικής
μνήμης .

Και επί του προκειμένου –
και συγκεκριμένα –
ο χωρισμός της προφορικής από
την γραπτή –
είναι εκ της θεωρίας του
δομισμού –
κοινώς στρουκτουραλισμός –
που θεωρεί όλα τα
ανθρώπινα –
ιδιαιτέρως τα γλωσσικά –
χωρίς κανένα νόημα –
α/νόητα – που αποκτούνε την
συνθήκη του νοήματός τους –
μόνο όταν ενταχθούνε
στην δομή –
δηλαδή στην αυθεντία
της εξουσίας.
Ο Νταχτιρντί – που του την
έδινε ο
στρουκτουραλισμός –
έγραφε –
ότι ο σύγχρονος κόσμος –
στηρίζεται σε
μανιχαϊστικές αντιθέσεις –
στηρίζεται και καλλιεργεί –
όπως –
καλό εναντίον κακού –
άνδρας εναντίον γυναίκας –
προφορική γλώσσα εναντίον γραπτής.
Ας μην μιλάνε λοιπόν
για επιστήμες και εξελίξεις –
γιατί είναι
οπισθοδρομικοί –
χατζηαβάτες και δολοφόνοι.

Γιατί τόση μανία ;
Γιατί με 3.000.000 μετανάστες –
ετοιμάζουνε
την φωνητική
ελληνική – με την πλήρη
κατάργηση της
σημερινής μορφής της γλώσσας.

* * *

Ώστε γράφουνε μπούρδες ρωτάς ;
Εσύ τι λες –
είναι μπούρδες
ή όχι όταν γράφουνε
ότι
σωστά καταργήσανε
και την διάκριση των συμφώνων σε
χειλικά, ουρανικά, οδοντικά κλπ –
αντικαθιστώντας τις διακρίσεις αυτές
με άλλες –
άσχετες –
όπως τριβόμενα, φατνιακά !

γιατί όπως λένε –
η διάκριση αυτή δηλώνει τρόπο της
άρθρωσης ! –
και όχι τόπο της άρθρωσης .

Το ήξερες ότι μιλάς φατνιακά ; 

140 πληρωμένοι φονιάδες. 

* * *

Έναν ζήτησες πράγματι.
Τι έναν ;
Γλωσσολόγο ;
Ποιός όρισε ότι την γραμματική μιας
γλώσσας την γράφουνε
οι γλωσσολόγοι ;

Πώς να τολμήση κανείς να μιλήση –
όταν εξ αρχής –
όπως γράφει ο Σαραντάκος –
και οι σχολιαστές του –
και οι δικοί σου –
γράφουνε για Ελληναράδες
ακροδεξιούς –
όσους δεν δέχονται
τον φόνο των φωνηέντων. 

* * *

Με έχει εξοργίσει αυτή η υπόθεση –
αυτή η καταστροφή.
Ότι έχουνε στόχο την κατάργηση
της «ιστορικής ορθογραφίας»
δεν το κρύβουνε .
Τα επιχειρήματά τους είναι σαθρά.
Είναι τα γράμματα φωνήεντα και
σύμφωνα ;
Όχι λένε οι φονείς των φωνηέντων.
Όχι γιατί τα γράμματα – τα
γραμμένα φωνήεντα δεν έχουνε
ήχο –
είναι μόνο και σκέτα σύμβολα.

Αληθινή καταστροφή.

Όταν διαβάζεις την λέξη κίτρινο –
αυτή μεταφέρει το
χρώμα κίτρινο – ή πρέπει
να φέρουμε στο
σχολείο – τον κουβά με
το χρώμα ; 

Όταν μαθαίνουμε την λέξη
Ἑλένη –
και την λέξη Μαρία –
και φωνάζουμε το κορίτσι μας –
Ἑλένη,
Μαρία,
Ναυσικᾶ,
φωνάζουμε μόνο τους φθόγγους –
των ονομάτων –
[eleni]
[maria]
[nafsika] –
ή ταυτογχρόνως και τα φωνήεντα
των γραμμάτων ; –
Η Ἑλένη είναι η Ἑλένη με το ήττα
της –
όχι ορθογραφικά –
αλλά φωνητικά –
κι ας μην το προφέρουμε.
Είναι ο ήχος αξεδιάλυτα
δεμένος
με το γράμμα του.

Και η Ναυσικᾶ αιωνίως με την
περισπωμένη της. 

(Τοῦ Ἀ. Φαρ.) (πηγή)

Τὸ παραπάνω κείμενον δὲν χρειάζεται σχολιασμό.
Προβληματισμὸ χρειάζεται…

Φιλονόη.  

φωτογραφία

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Μόνη ἐναντίον ὅλων….

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνη ἐναντίον ὅλων…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.