Μᾶς σημαδεύουν…

Μᾶς σημαδεύουν

Σημαδεύουν τὰ σπίτια μας κι ἔτσι ξέρουν πότε θὰ εἴμαστε ἐντός τους, πότε ὄχι καὶ πότε μποροῦν νὰ εἰσέλθουν δίχως ἐνοχλήσεις. 

Τὰ σπίτια μας διάτρητα πλέον, ἔρμαια τῶν ὀρέξεων κάθε καθάρματος, μὲ ἐμᾶς θύματα, ἄνευ δυνατότητος καὶ δικαιώματος  ἀντιδράσεως.
Ἡ ἀστυνομία ἀνύπαρκτος, οἱ ἐγκληματίες ἀμέτρητοι καὶ τελικῶς καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ δρόμος ποὺ πορευόμαστε ἐμπεριέχει πολὺ πόνο… Μὰ πάρα πολύ…

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)