Ποῦ πῆγαν τά λεφτά; Ὀέο;

Ποῦ πῆγαν τά λεφτά; Ὀέο;Μία ἐνδιαφέρουσα δράσις, ποὺ θὰ τολμοῦσα νὰ τὴν χαρακτηρίσω …καθοριστική!
Ὄχι διότι θὰ ἰδρώσῃ τὸ αὐτὶ κάποιων, ἀλλὰ διότι τὸ σύστημα πρέπει νὰ τὸ πολεμᾶμε μὲ τὰ δικά του ὅπλα.
Τὰ ὅπλα μας λοιπὸν εἶναι οἱ νόμοι.

Προσωπικῶς δὲν ἔχω ἐλέγξει τὰ παρακάτω, γνωρίζω ὅμως ἀνθρώπους ποὺ τὸ ἔχουν κάνει καὶ τοὺς ἐμπιστεύομαι.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐδῶ ποὺ φθάσαμε δὲν ἔχουμε νὰ χάσουμε κάτι…

Φιλονόη.

ΤΕΛΙΚΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply