Βαρυσήμαντη δήλωσις τοῦ πρωθυπουργοῦ, Σαμαρᾶ!

μαλάκας

Σύ εἶπας! Ἔχει τό γνῶθι σαὐτόν, τουλάχιστον! Δεῖτε τό βίντεο:

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply