«Γιὰ νὰ μὴν πᾶς στὴν φυλακὴ χάρισέ μας τό σπίτι σου!!!»

«Γιὰ νὰ μὴν πᾶς στὴν φυλακὴ χάρισέ μας τό σπίτι σου!!!»Τὸ ἀναμενόμενον…
Καὶ τώρα τί κάνουμε σύντροφοι; Τώρα πού πράγματι ὁ κομμουνισμός μᾶς παίρνει τά σπίτια;
Τί; Δέν εἶναι κομμουνισμός αὐτό; Μά τί λέτε; Καί τί εἶναι;
Σέ ποιό καπιταλιστικό οἰκονομικό σύστημα ἀπαγορεύεται καί διώκεται τό δικαίωμα στήν ἰδιοκτησία; Ἔ;
Μήπως ἤδη ζοῦμε στό …ὄνειρό μας ἀλλά τελικῶς τό ὄνειρο ἦταν …ἐφιάλτης;

ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως!!!
Δὲν ἀγοράζει τὰ ἀκίνητα τὸ κράτος, ἀποζημιώνοντάς μας μὲ τὴν διαφορὰ τῆς ἀξίας τοῦ σπιτιοῦ!!!
Ὅχι φυσικά… Σιγά… Αὐτὰ εἶναι λεπτομέρειες!!!!
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΠΑΡῌ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΑΣ!!!!

Διότι τὰ ἀκίνητα πλέον ἔγιναν βάρος δυσβάστακτον!!! Κι ἀσήκωτον!!! Καί ποιός τά θέλει;

Πουλήστε τα ακίνητα στο κράτος για να πληρώσετε τους φόρους

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τη φορολογία ακινήτων

«Πουλήστε τα ακίνητά σας για να πληρώσετε τους φόρους σας». Αυτή την εντολή δίνει το υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου για τη φορολογία ακινήτων που δημοσιεύθηκε κατ΄αποκλειστικότητα στο «Βήμα της Κυριακής».
Οι πολίτες όταν δεν θα έχουν άλλο τρόπο να εξοφλήσουν τα πάσης φύσεως χρέη τους θα προσφεύγουν στην εκχώρηση των ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο και θα γίνεται συμψηφισμός των οφειλών με την αξία του ακινήτου που θα αποτιμάται κατά περίπτωση βάσει ειδικής μεθοδολογίας. Με αυτόν τον τρόπο οι οφειλέτες θα αποφεύγουν τις ποινικές διώξεις και τη φυλακή.
Οπως προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν με μετρητά τα χρέη τους θα έχουν τις εξής επιλογές:
1ον. Να μεταβιβάσουν σε τρίτον την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο τα χρέη περνούν στο νέο ιδιοκτήτη ο οποίος θα είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξόφληση των οφειλών που έχει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης στο Δημόσιο.
2ον. Να παραχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αν μεταβιβάσει ο φορολογούμενος – οφειλέτης στο Δημόσιο ακίνητο μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική οφειλή και υπάρχει διαφορά υπέρ του ελληνικου δημοσίου μεταξύ της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το υπερβάλον ποσό δεν επιστρέφεται.
Η διαδικασία εξόφλησης του φόρου με τη μεταβίβαση ακινήτων του οφειλέτη θα καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Εξάλλου, το υπουργείο Οικονομικών με άλλη διάταξη καθιστά  συνυπεύθυνους τους συμβολαιογράφους, τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων σε περίπτωση που προχωρήσουν σε υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, μεταγράψουν τίτλους κτλ. και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πληρώσει το Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 2014. Μάλιστα οι ποινή που θα επιβάλλεται είναι πολύ μεγάλη καθώς ανέρχεται σε πρόστιμο 5.000 ευρώ για όποιον αγνοήσει το νόμο.
Αν δεν έχει πληρωθεί ο φόρος, οι συμβολαιογράφοι μπορούν να κάνουν κανονικά τα συμβόλαια, μόνο αν καταβάλλουν οι ίδιοι , μέσα σε τρεις ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου, τον οφειλόμενο φόρο ακινήτων.
Η διάταξη όπως έχει διαμορφωθεί και δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής προβλέπει τα εξής: «Απαγορεύεται , επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση του ενιαίου φόρου ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλλει , ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, κατά τα προηγούμενα έτη.
Οι συμβολαιογράφοι, φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση».
Μία χαρὰ πᾶμε!!!
Θαυμάσια!!!
Ὅσο γιὰ τὴν νέα (καὶ παλαιὰ) τάξι πραγμάτων τρίβει τὰ χέρια της… Σχεδίαζε πράγματι νὰ ἀφαιρέσῃ ΟΛΑ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀπὸ ὅποιον τὰ εἶχε…
Ὅμως τόσο εὔκολα καί τόσο γρήγορα στό Ἑλλαδοκαφριστάν; Δὲν τὸ περίμεναν…
Συνομωσίες πού ἐπιβεβαιώνονται;
Μπᾶ… Τυχαῖον κι αὐτό…
Ἀπολύτως… Κι ἄσχετον μὲ τὴν παγκοσμιοποίησι…
Υ.Γ. 1.Πιστωτικὸ ὑπόλοιπον δὲν ἐγγράφεται, γιὰ νὰ μπορῇ ὁ φορολογούμενος νὰ διαγράψῃ μελλοντικὰ χρέη. Σὲ μελλοντικὰ χρέη θὰ ἀναγκαστῇ νὰ ἐγχωρήσῃ κι ἄλλο ἀκίνητο. Εἴπατε κάτι;
Υ.Γ.2. Ὥρα εἶναι τώρα νά ἀποδειχθῇ πώς θέλουν νά φτιάξουν καί νέα φυλή; Μπᾶ…. Ὑπερβολές!!!
(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply