Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε μέ ἕναν …φανερό πράκτορα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε μέ ἕναν ...φανερό πράκτορα;Ὁμολογῶ δημοσίως, γιὰ πρώτη φορά, πὼς γιὰ πολλὰ χρόνια, γιὰ τὰ μισά μου χρόνια, τὴν μισή μου ζωή, ἄκουγα Βέγγο κι ἔτρεχα.
Ἔτρεχα πολὺ μακρυά… Πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅσο ἔτρεξε ἐκεῖνος στὴν ζωή του…
Δὲν μοῦ ἄρεσε. Τὸν θεωροῦσα πολὺ …ἀθῶο καὶ ἐπιτηδευμένο γιὰ τὰ γοῦστα μου. Στὰ ὅρια τοῦ κουραστικοῦ…
Αὐτὸ βέβαια ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ «μπῆκα» γιὰ τὰ καλὰ μέσα στὸν τρόπο διαβιώσεως, ποὺ ὁ ἴδιος περιέγραφε, μέσα ἀπὸ τὶς ταινίες του.
Μάλιστα, κάποτε, τὸν συνήντησα στὴν τραπεζαρία ἑνὸς ξενοδοχείου, ὅπου μαζὺ μὲ τὴν σύζυγό του ἔπαιρναν τὸ πρωϊνό τους.
Δὲν βάσταξα καὶ τοὺς πλησίασα, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσω. Ἔτσι… Ἔτσι αἰσθανόμουν…
Ἦταν στὶς ἀρχὲς ἐκείνης τῆς μεγάλης μου ἀλλαγῆς ποὺ εἶχα ἀρχίσῃ νὰ κυνηγῶ τὶς ταινίες του…
Μεγάλη ἀλλαγή… Ἀνατροπή…
Καί ξέρετε τί ἔπαθε ὁ «καλός μας ἄνθρωπος»;  Ἔμπηξε τὰ κλάμματα, σὰν μωρὸ παιδί…
Ντράπηκα… Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πόσο ντράπηκα…

Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἔχουν περάσῃ ἄλλα τόσα χρόνια…
Ἔγινα φανατική του θαυμάστρια!!!
Ὄχι, δὲν ἄλλαξαν τὰ γοῦστα μου γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἔπαιζε τοὺς ῥόλους του. Ἄλλως τὲ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν χρήζει κριτικῆς… Εἶναι συναίσθημα…
Ἁπλῶς, μετὰ ἀπὸ λίγον καιρό, συνειδητοποίησα πὼς ἡ ἄρνησίς μου γιὰ τὸν Βέγγο βασιζόταν περισσότερο στὴν …ἐνοχή. Ἤ ἐὰν θέλετε, στὸ ὅ,τι μέσα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα παθήματά του, ἀλλὰ κυρίως τὸ ἦθος του, μὲ ἀπεκάλυπτε καὶ μὲ ὑπεχρέωνε νὰ σταθῶ πρὸ τῶν δικῶν μου εὐθυνῶν. Σὲ ὅλους μας τὸ ἔκανε αὐτό… Κι ἄλλος λιγότερο, ἄλλος περισσότερο, ἄλλοτε συνειδητὰ κι ἄλλοτε ἀσυνειδήτως, ἐπηρεαζόμασταν καὶ ἐπηρεαζόμαστε… Μαθήματα μᾶς ἔκανε… Μαθήματα…
Ὁ Θανάσης Βέγγος, μὲ τὸ τόσο του τρέξιμο, οὐσιαστικῶς κατέγραφε, μέσα σὲ περίπου 90 λεπτά, τὸ τρέξιμο ὅλου τοῦ λαοῦ μας μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες… Σὰν νὰ σήκωνε ὁ ἴδιος στὴν πλάτη ἕνα ἀπαγορευτικὸ φορτίο, γιὰ τὸ πολύπαθό του σῶμα.

Τί σᾶς γράφω σήμερα;
Ἐδῶ εἴπαμε νὰ ἀποφύγουμε τὶς εἰδήσεις κι ἐγὼ κοντεύω νὰ σᾶς ῥίξω στὰ …σκληρά.
Ναί, δὲν εἶναι ὥρα γιὰ ἐσωτερισμοὺς καὶ φιλοσοφίες. Εἶναι ὥρα νὰ προστατεύσουμε τὴν ὑγεία μας καὶ τὴν ἐσωτερική μας συναισθηματικὴ ἰσοῤῥοπία. Κι ἐπεὶ δὴ οἱ εἰδήσεις εἶναι σημαντικὸς παράγων ἀποσταθεροποιήσεως καὶ τῶν δύο, ἐγὼ σᾶς προτείνω ταινία.
Ἀπόψε μάλιστα θὰ ἀπολαύσω, γιὰ …στὴ φορά, τὸν φανερὸ πράκτορα …Βέγγο.

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας!

 Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά διαπιστώσουμε τό πῶς γίνεται ἕνας γάμος …ἀλά Ἑλληνικά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς …Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκούσουμε μίαν …κουδούνα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά χαζέψουμε λίγο τήν …βίλλα τῶν ὀργίων;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά παρατηρήσουμε τό πῶς …ταράζει μίαν λίμνη ἕνα βότσαλο;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν …ἱππότη;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό πῶς κάποτε ἡ γυνή …ἔτρεμε τόν ἄνδρα;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν …ἀπένταρο λεφτᾶ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τό πῶς κάποιοι χαλοῦν τήν …διαγωγή τους;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τήν κυρία τοῦ …κυρίου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά παρακολουθήσουμε τά πρῶτα βήματα ἑνός …«πολιτικοῦ»;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις νά ἀναζητήσουμε τόν …θησαυρό τοῦ μακαρίτου;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις νά …μάθουμε λίγα γράμματα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις νά …ἀσχοληθοῦμε μέ μερικούς κληρονόμους;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά …χαρτοπαίξουμε;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τόν Κλέαρχο, τήν Μαρίνα καί τόν κοντό;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάτι …κουρασμένα παλληκάρια;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀναζητήσουμε τά …κίτρινα γάντια;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ ἔνα …ἀσύλληπτο κορόϊδο;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ μερικά …κορόιδα γαμπρούς;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ μίαν …Παριζιάνα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply