Τὸ σύστημα σάπισε… Γιὰ αὐτὸ καὶ θὰ σαρωθῇ…

Τὸ σύστημα σάπισε.
Γι’  αὐτὸ καὶ θὰ σαρωθεῖ.Τὸ σύστημα σάπισε... Γιὰ αὐτὸ καὶ θὰ σαρωθῇ...
Ὄσο κι ἂν τὸ παλεύουν ὁρισμένοι, τὰ κόμματά ποὺ  κυβέρνησαν, ἀπὸ τὸ 1974, τελείωσαν ὁριστικὰ κι ἀμετάκλητα.
Αὐτο δὲν σημαίνει ὅτι τὸ αὔριο θὰ εἶναι εὐκολότερο.
Ἀντιθέτως, μέχρι νὰ διαμορφωθεῖ τὸ νέο σύστημα, θὰ περάσουμε ἀπὸ μεγάλες ἀναταράξεις.
Καὶ σ΄ αὐτὴ τὴν μεταβατικὴ περίοδο. θὰ κυβερνήσουν κι ὁ ΣΥΡΙΖΑ κι ὁ ΜΥΡΙΖΑ κι ὁ ΤΣΙρΙΖΑ κι ὅτι ἄλλο ἤθελε προκύψει. Στὴν ζωὴ πρέπει νὰ εἴμαστε ῥεαλιστές.
…Καὶ να βλέπουμε τὰ πράγματα ὅπως εἶναι.

Γιάννης Λοβέρδος

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply