Ἡ ψῆφος του ἔχει (δυστυχῶς) τὴν ἴδια ἀξία μὲ τὴν δική μου!!!

Ἡ ψῆφος του ἔχει (δυστυχῶς) τὴν ἴδια ἀξία μὲ τὴν δική μου!!!Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς Δημοκρατίας…
Ὅ,τι ἡ ψῆφος τους ἔχει τὴν ἰδίαν βαρύτητα μὲ τὴν δική μου ἤ τὴν δική σας…

Ἀριστοτέλης.

(Κῦρος Μανούσκας γιὰ τὴν μεταγραφή)

φωτογραφία

(Visited 126 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ ψῆφος του ἔχει (δυστυχῶς) τὴν ἴδια ἀξία μὲ τὴν δική μου!!!

  1. Αγαπητή μου μήπως κάνετε λάθος; Στην Δημοκρατία υπήρχε και ο θεσμός της δουλείας, όπου όποιος δεν μπορούσε να παραμείνει (οικονομικά) ελεύθερος, υποδουλωνόταν. Οι δούλοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, με το σκεπτικό ότι αφού δεν ήσουν ικανός να διοικήσεις σωστά τα δικά σου οικονομικά θέματα, άσε τα θέματα της πολιτείας σε εκείνους που έχουν αποδείξει διά του βίου τους ότι μπορούν.

    Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι βολεύονται (λουφάρουν) σε κάποια υποτιθέμενη “θέση εργασίας” και τανύζονται από την εργασία των άλλων, ενώ ταυτόχρονα θεωρούνται ελεύθεροι.
    Σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε εκλεγομένη ολιγαρχική Τυραννίδα.

Leave a Reply