Ἡ …«ἀνάπτυξις» ἔφερε (ἐπὶ τέλους) τὶς …ὁδηγίες!!!

Τὴν σήμερον ἡμέρα, ἐὰν εἶσαι ἄστεγος, πρέπει νὰ γνωρίζῃς καὶ τὸ πῶς θὰ τρῶς.
Ἐπίσης, ἀκόμη κι ἐὰν ΔΕΝ εἶσαι ἄστεγος, ἀλλὰ ἁπλῶς …πεινᾶς, καὶ συτίζεσαι ἀπὸ τὰ …σκουπίδια, πρέπει νὰ προσέχῃς ἰδιαιτέρως, διότι τὰ μικρόβια, οἱ μολύνσεις, οἱ ἀσθένειες ἀναμένουν γιὰ νὰ σὲ ἀποτελειώσουν.
Τὸ πρέπον, τὸ σωστὸν καὶ τὸ λογικὸν λοιπὸν εἶναι νὰ λαμβάνῃς μέτρα προστασίας. Τὰ ἀναγκαῖα…Ἡ ...«ἀνάπτυξις» ἔφερε (ἐπὶ τέλους) τὶς ...ὁδηγίες!!!

Εἰρωνία;  Κατάθλιψις;
Ὀργή;;
Ὅσα κι ἐὰν αἰσθάνεστε, τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα: ἡ ἀνάπτυξις ἔφθασε.
Κι ἐπεὶ δὴ πρῶτα φθάνουν οἱ ἀνακοινώσεις καὶ μετὰ τὰ …ἀποτελέσματα αὐτῶν ποὺ ἀνακοινώνονται, γιὰ τὴν ὥρα ἀρκούμεθα στὶς ὁδηγίες χρήσεως.

Συνεπῶς…
Πᾶμε καλῶς… Πᾶμε καλλίτερα ἀπὸ ὅσο περιμέναμε.
Καὶ τὸ ὅ,τι οὐδέποτε πιστέψαμε πὼς ὑπάρχει ἀνάπτυξις, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ …κυττάξουμε.
Ἡ …«ἀνάπτυξις» εἶναι ἐδῶ. Συμβαίνει τώρα. Μᾶς ἐνημερώνουν μάλιστα γιὰ τὸ τὶ θὰ ἀκολουθήση.
Ἁπλῶς αὐτὸ ποὺ ἐλπίζαμε εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔφεραν.
Τόσο ἁπλᾶ!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν ἀρχίσαμε μὲ τὶς ὁδηγίες, φανταστεῖτε τὸ πῶς θὰ τελειώσουμε. Ἐλᾶτε… Δὲν εἶναι δύσκολο!!!

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply