Ἀγορὰ θαυμάτων…

Ἀγορὰ θαυμάτων...Μπορεῖς νὰ μετρήσῃς τοὺς σπόρους μέσα σὲ ἔναν καρπό, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ μετρήσῃς τοὺς καρποὺς μέσα σὲ ἕναν σπόρο.

Ποῦ θά βρῆς ἄλλη ἀγορά θαυμάτων σάν αὐτήν πού μέ μία χούφτα σπόρους μπορεῖς νά ἔχῆς χωράφια ὁλόκληρα σοδειᾶς;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply