Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!

Καὶ ψεύδονται ἀσυστόλως, μὲ πρώτη καὶ καλλιτέρα τὴν Βαλαβάνη.
Ἐὰν μάλιστα συνυπολογίσουμε τὸ ὅτι τσακίστηκαν νὰ κλείσουν τὴν δημοσία διαβούλευσιν, πρὶν καλὰ καλὰ τὴν …ἀνοίξουν, τότε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀποδεικνύουν πὼς ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ!!! Βιάζονται νὰ ξεπουλήσουν ὅσο ὅσο… Μὰ πολὺ ὅσο ὅσο…
Λὲς καὶ κάτι φοβοῦνται… Κάτι ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ σίγουρα καὶ μὲ τὸν χρόνο…

Ἠ νέα δικαιολογία Βαλαβάνη πάντως ἡ ἐξῆς: τώρα θὰ ξεπωλοῦν, ὅ,τι θὰ ξεπωλοῦν, γιὰ νὰ κάνουν …κοινωνικὴ πολιτική!!!
Δῆλα δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέει ἡ μανδάμ, κόποι δεκαετιῶν, θὰ ξεπωληθοῦν ὅσο ὅσο, γιὰ νὰ δείχνῃ ἡ Βαλαβάνη τὸ …ἀριστερό της πρόσωπο, μαζὺ μὲ ὅλην τὴν …«ἐπαναστατική» κυβέρνησιν. Ἀν τὶ νὰ κόψουν τὸν λαιμό τους νὰ δόσουν κίνητρα, νὰ μειώσουν τὴν φορολογία καὶ νὰ ἐλαφρύνουν τὴν ἀγορὰ ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα βάρη, αὐτοὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα καὶ μᾶς δουλεύουν μέσα στὰ μοῦτρα μας. Εἶναι σὰν τὸ κ@λοδάκτυλο τοῦ Βαρουφάκη, ποὺ …δὲν τὸ ἔκανε, ἀλλὰ τὸ …ἔκανε!
Καὶ στραβοὺς μᾶς βγάζουν καὶ …μ@λ@κες!!!

Γιὰ νὰ ξέρουμε ὅμως τὶ λέμε, ἄς ἐπαναλάβουμε καλλίτερα, καὶ αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὸ τωρινὸ νομοσχέδιον, συνενώσεως ΤΑΙΠΕΔ καὶ Παρακτίου Μετώπου, ἀλλὰ καὶ τὰ προηγούμενα, ποὺ ἰσχύουν, ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει κάτι ἄλλο προσθέσει ἀργότερα ὁ κουδουνισμένος (νομοθέτης θὰ λέγαμε ἐὰν δὲν ἐφήρμοζε ἐντολές) ποὺ συνέταξε τὸ «σχέδιον νόμου»:

Η μόνη αναφορά στο ΤΑΙΠΕΔ γίνεται στο άρθρο 24 το οποίο λέει επακριβώς: 

Άρθρο 24 – Κατάργηση / Εκκαθάριση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» – Συγχώνευση δια απορρορήσεως από το ΤΑΙΠΕΔ της «ΕΤΑΔ Α.Ε.»

1. α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που συστάθηκε με το άρ. 16 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται.
β. Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβιβάσεώς τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 (Β’ 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν. 3429/2005 (Α’314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.).

3. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Όσο για το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), σας θυμίζω ότι ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 με στόχο να «αξιοποιηθεί» η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η διάρκεια του ταμείου έχει ορισθεί, αρχικά, στα έξι(6) έτη και ο ιδρυτικός του νόμος 3986/2011, περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:

1. Με τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων θα πληρώνονται αποκλειστικά οι δανειστές. (άρθρο 1, παράγρ. 2)
2. Το Δημόσιο παραιτείται από τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιωτική περιουσία του και τα παραχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ. (άρθρο 2, παράγρ. 5)
3. Ό,τι ιδιωτικοποιείται δεν μπορεί να αναμεταβιβασθεί στο Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 2, παράγρ. 7)
4. Μπορεί να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση σε εμπράγματα δικαιώματα τρίτων (π.χ. ιδιωτών) αν κρίνονται αναγκαία για ένα επενδυτικό σχέδιο. Την δαπάνη της απαλλοτριώσεως την πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο επενδυτής (άρθρο 2, παράγρ. 8) κλπ κλπ
5. Τρία(3) μέλη από τα επτά(7) που αποτελούν το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε ιδιωτικοποίηση, υποδεικνύονται από την τρόικα (άρθρο 4, παράγρ. 1)

Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!!

Θὰ κάνη κοινωνικὴ πολιτικὴ ὁ Τσίπρας μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ πλιατσικολογήματος. Καὶ θὰ τὸν ἀφήσουν οἱ ἐντολοδότες του.
Χά…
Καί τόσο ἵδρυμα Λεβύ πῶς θά τό ξεχρεώση;

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

Τζᾶμπα ἔπεσε τόσο χρῆμα στά προεκλογικά τους παιχνίδια;
Δέν θά ζητήσουν ἐπί τέλους οἱ χρηματοδότες τό …διάφορό τους;

Οἱ …δωρεὰν προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες τῶν ὑποψηφίων.

Καί πῶς θά τό πάρουν;
Μέ χαμόγελα λάχανα καί χάχανα;
Δὲν νομίζω…
Ἔχουν ἄλλους τρόπους, πιὸ …ἀποτελεσματικούς…

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!2

Κουβεντούλα Ἀλέξη μὲ τὴν διαχειρίστρια τῆς γενοκτονίας στὴν Οὐκρανία!

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὴν ἔχουμε τὴν συνταγματικὴ ἐκτροπή, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν …«ἐπαναστάτη» πρωθυπουργό μας, …καλῶς ἔγινε!!!

Συνεπῶς δὲν ἔχουν λόγους νὰ ἀνησυχοῦν…
Μόνοι τους ὑπογράφουν…
Μόνοι τους ἀποφασίζουν πὼς κάτι ἰσχύει, ἤ ὄχι…
Μόνοι τους κάνουν συνταγματικὲς ἐκτροπές…
Καὶ ΜΟΝΟΙ μας θὰ βγάλουμε ΟΛΑ τὰ φίδια ἀπὸ τὶς τρύπες τους…
Καὶ τὰ τωρινὰ καὶ τὰ χθεσινὰ καὶ τὰ αὐριανά!!!

Διότι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸ παίζουν κυβερνήσεις καὶ …«ἡγέτες» καὶ ὁ …κακός τους ὁ καιρός, στὴν οὐσία δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ σκουπίδια…
Ἐμᾶς μᾶς ἔχουν ἤ γιὰ τὰ χειροκροτήματα: Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!5

Ὅλοι νά στηρίξουμε τήν …«ἐπανάστασιν» τοῦ Βαρουφάκη;

ἤ γιὰ τὶς …σφαλιᾶρες καὶ τὶς κλωτσιές!!!

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!

(Κι ἀκόμη ΔΕΝ ἔχουμε δεῖ τὸ …«ἐπαναστατικό» πρόσωπο τῶν ΜΑΤ καὶ τῶν κρατούντων γενικότερα.
Ἀλλὰ ὁσονούπω….
Λίγο νὰ ξεφουσκώσῃ ἡ …«ἐπαναστατική» φούσκα καὶ θὰ ἔχουμε νὰ λέμε γιὰ καιροὺς πολλούς…)

Ἀλλὰ ἄς ἐπανέλθῳ στὰ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ.
Ἡ φερομένη ὡς κυβέρνησις οὔτε ἤθελε, οὔτε θέλει μὰ οὔτε καὶ πρόκειται νὰ θέλῃ τὴν κατάργησίν του.
Κάθε της ἐξαγγελία ἦταν ὅ,τι ἦταν καὶ τὸ γνωστὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» στὸ πιὸ …λαϊκίστικο.

Τᾶξε χρῆμα στὸν λαὸ καὶ τὸν …κέρδισες!!!

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!3
Ἴδιοι χρηματοδότες, κατὰ τὰ ἄλλα, ἴδια πιόνια, ἴδιες στοχεύσεις.
Τί κι ἐάν ἀλλάζουν τά ὀνόματα;
Τί κι ἐάν ἐχθές μᾶς «κυβερνοῦσαν» σαμαροβενιζέλοι καί σήμερα «ἐπαναστάτες»;;;
Ἔχουν νομίζετε τώρα πιά σημασία τά ὀνόματα;
Καμμία, σᾶς διαβεβαιῶ…
Ὅλοι τους ἀπὸ τὸ ἴδιο σχολεῖο προέρχονται, μὲ τὴν αὐτὴν ἐκπαίδευσιν καὶ μὲ τὶς ἴδιες δεσμεύσεις.

Τὰ London Boys ποὺ πραγματικὰ κυβερνοῦν!

Ἕνα σχολεῖο ποὺ …ἐξειδικεύεται σὲ παραγωγὴ …«ἡγετῶν»!!!

Κι ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε…
Καλῶς…
Ἄς ζήσουμε, γιὰ ὅσο μποροῦμε ἀκόμη, μέσα στὴν φούσκα μας.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Οἱ φοῦσκες, ὅταν σπάζουν, ἐκτὸς ἀπὸ θόρυβο, ἔχουν καὶ …ἐκτονώσεις. Τί εἴδους ἐκτόνωσις ἄρα γέ θά μᾶς βρῆ ἐμᾶς; Ἤ δέν θά μᾶς βρῆ;

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!4

 Υ.Γ.2. Ἐκεῖνον τόν Καμμένο τόν εἶδε κάποιος; Ποῦ;

Υ.Γ.3. Εἶναι πολὺ ἠλίθιο τὸ νὰ σοῦ λὲν μὲ τὸ καλημέρα τόσα ψέμματα. Ἔχεις ἀποτύχει πρὶν κἄν δοκιμάσῃς… Τελικῶς οἱ ἄχρηστοι, οἱ φελλοὶ καὶ οἱ κουρᾶδες πάντα ἐπιπλέουν… ὡς ἐλαφρύτεροι!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 67 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!!

Leave a Reply