Προϊόντα λαϊκῆς βουλήσεως;

Ή γερή προπαγάνδα;
Ἐγραφα προχθές…Προϊόντα λαϊκῆς βουλήσεως;1

Όλα έτοιμα. Η κατάλληλη κυβέρνηση, η δύσκολη οικονομικά συγκυρία, ο κατάλληλος αρχιεπίσκοπος και μία μαϊμου δημοσκόπηση…αρκούν για να πιστέψει ο κοσμάκης ότι αυτά που συμβαίνουν είναι προϊόν λαϊκής βούλησης κι όχι προσχεδιασμένου εγκλήματος.

Ἕτοιμος κι ὁ διαχωρισμός ἐκκλησίας-κράτους;

Το 2012 η συζήτηση για την περιουσία της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία των ιερέων είχε προκαλέσει τον Ιερώνυμο να απαντήσει σχετικά. Μέρος εκείνης της επιστολής περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία:Προϊόντα λαϊκῆς βουλήσεως;2

Η μισθοδοσία των κληρικών καταβάλλεται από το Δημόσιο ως συμβατική υποχρέωσή του, την οποία ανέλαβε από το 1833 έναντι της Εκκλησίας, εφόσον το 65% (2/3) της τότε αγροτικής και αστικής ακίνητης περιουσίας Της περιήλθε σε αυτό.

Έκτοτε και έως σήμερα, το 96% της εναπομείνασας ως άνω περιουσίας έχει – μονομερώς (με διαφόρους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας) ή με δωρεές της Εκκλησίας – περιέλθει επίσης στο Δημόσιο.

Οι μεγαλύτερες μαζικές παραχωρήσεις αγροτικών ακινήτων της Εκκλησίας στο Κράτος έγιναν προς αρωγή των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής (1922), καθώς και των ακτημόνων καλλιεργητών μετά το 1945.

Τα σημαντικότερα δε δημόσια κτίρια της πρωτεύουσας (ακαδημαϊκά ιδρύματα, νοσοκομεία κ.ά.) έχουν ανεγερθεί σε ακίνητα, που παραχωρήθηκαν δωρεάν από την Εκκλησία για τον σκοπό αυτό.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας αποτελείται από δασικές εκτάσεις, στις οποίες δεν επιτρέπεται, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, καμμία μεταβολή του προορισμού και της χρήσεώς τους, και από λίγα αστικά ακίνητα, στα περισσότερα εκ των οποίων έχουν επιβληθεί από το Κράτος ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις για να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι, χωρίς όμως τα νομικά πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας να έχουν αποζημιωθεί γι΄ αυτές, ελλείψει χρηματικών πόρων των Δήμων.

Σημειωτέον ότι ο μισθός του διακόνου και του πρεσβυτέρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθορίζεται από τον ίδιο νόμο που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και υπόκειται στις ίδιες περικοπές και φορολογικές κρατήσεις.

Γ. Τα έσοδα της Εκκλησίας.

Τα έσοδα της Εκκλησίας προέρχονται από τα μισθώματα των εναπομεινάντων ακινήτων Της, τα μερίσματα από τραπεζικές μετοχές και τις εθελοντικές εισφορές των πιστών.

Σημειωτέον ότι με νόμο, από το 2008, έχει διακοπεί η καταβολή μερισμάτων στους μετόχους των τραπεζών, ενώ και η κτηματαγορά διέρχεται μεγάλη κρίση.

Παρόλα αυτά τον Οκτώβριο 2010 η Εκκλησία της Ελλάδος στήριξε την ελληνική οικονομία συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος με το ποσό των 27 εκατομμυρίων ευρώ, που προήλθε από τραπεζικό δανεισμό.

Οι μετοχές αυτές σήμερα, πέραν του ότι δεν αποδίδουν μέρισμα, έχουν σχεδόν μηδαμινή αξία μεταπωλήσεως.

Ας υπογραμμισθεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή εν γένει επιχειρηματικές δραστηριότητες.
πηγή

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply