Τὰ «ΝΑΙ» καὶ τὰ «ΟΧΙ» μας…

Τὰ «ΝΑΙ» καὶ τὰ «ΟΧΙ» μας...3Γεμίσαμε πλατεῖες…
Γεμίσαμε καφενεία…
Κουνήσαμε σημαῖες (ποὺ τὶς εἴχαμε ξεχάση…)
Διαπιστώσαμε πὼς κάποια …ἐκατομμύρια ἐπενδύονται, ἐν ἀγνοίᾳ μας (ὅπως πάντα) πρὸ κειμένου νὰ ἐπιλέξουμε τὸ «ΝΑΙ» ἤ τὸ «ΟΧΙ»… Καὶ τὰ ἐκατομμύρια δὲν ἐπενδύονται διότι …περισσεύουν, ἀλλὰ διότι κάποιοι κάπου προσβλέπουν.

Τὰ «ΝΑΙ» καὶ τὰ «ΟΧΙ» μας...1 Τὰ «ΝΑΙ» καὶ τὰ «ΟΧΙ» μας...2Οἱ σελίδες ἐδῶ κι ἐδῶ.
Καὶ φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ …μισοῦμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ΔΕΝ συμφωνοῦν μαζύ μας!!!
Δῆλα δὴ μίαν ἀνάσα ἀπὸ ἐμφύλιο εἴμαστε…

Κι ἀναρωτιέμαι…
Τί ἀκριβῶς καλούμεθα νά ἐπιλέξουμε; Γνωρίζουμε;

Ὄχι… Δὲν γνωρίζουμε.
Ἀπὸ τὴν μία ἕνα τεράστιο «ΝΑΙ» εἰς τὰς μπ@υρδελοευρώπας τους, ποὺ σχεδιάσθηκαν μὲ τέτοιον τρόπο, πρὸ κειμένου ΟΛΟΙ οἱ λαοὶ νὰ καταντήσουν μὲ τὴν …«θέλησίν» τους δοῦλοι…

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Τὸ σχέδιον «Εὐρώπη» καὶ ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν της

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μία κυβέρνησις, ποὺ μᾶς προπαγανδίζει μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της τὸ «ΟΧΙ», γιὰ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ συμφωνήσουμε, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, νέα μέτρα… ποὺ δὲν θὰ εἶναι τὰ τελευταῖα μας.
Ἁπλῶς μᾶς ζητᾶ νὰ ποῦμε «ΟΧΙ» στὰ μέτρα ποὺ προτείνουν οἱ θεσμοί, (ποὺ ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ τρόικα), δίχως κάποιο σοβαρὸ ἐπιχείρημα καὶ συμφέρουσες, γιὰ τὴν χώρα προτάσεις κι ἀντιπροτείνοντας ἀντίστοιχα μέτρα, ἰδίας ἀξίας…
Ὄχι Γιάννης δηλα δή, γιαννάκης…

Τὸ σκηνικὸ ἔχει στηθεῖ… Ὁ φανατισμὸς καλὰ κρατεῖ…
Καί…
…Τελικά, αὐτὰ ποὺ μαθαίνουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο τάσεις, εἶναι πὼς καὶ στὶς δύο περιπτώσεις θὰ παραμείνουμε δανειζόμενοι, ἤ ἄλλως σκλαβάκια μὲ τὴν βούλα. Κι ὅλο αὐτὸ θὰ τὸ συνυπογράψουμε, διότι τὸ δημοψήφισμα.

Αἰσθάνομαι τελικῶς πὼς μὲ κάποιον …μαγικὸ τρόπο εὑρισκόμεθα στὸν γάμο τοῦ …Κουτρούλη!!!

Ἀξιόλογες, σοβαρές, εἰλικρινεῖς προτάσεις πλέον δὲν ὑπάρχουν.
Ἡ κυβέρνησις, ποὺ μᾶς ἐπεξεργάζεται, ἐδῶ καὶ ἕξι μῆνες, βγάζοντας σέλφι καὶ …ἠχογραφώντας τοὺς συνομιλητές της, μὰ ποὺ τὸ πρῶτο της νομοθετικὸ μέλημα ἦταν νὰ θεσμοθετήσῃ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως κι ὄχι νὰ καταργήσῃ μὲ «ἕναν νόμο κι ἕνα ἄρθρο» ὅλο αὐτὸ τὸ ἀντισυνταγματικὸ καραγκιοζιλίκι ποὺ μᾶς ἔστησαν, ἀναζητᾶ, κατὰ πῶς φαίνεται, νέους συμμάχους, πρὸ κειμένου νὰ συγκεντρωθοῦν 180 ψῆφοι καὶ  νὰ «νομιμοποιήσῃ» τὸ νέο μνημόνιον.
Τὸ μνημόνιον ποὺ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ νὰ μᾶς φέρουν, εἶτε ποῦμε «ΝΑΙ» εἶτε «ΟΧΙ»!!!

Διότι μνημόνιον μᾶς φέρνουν… Νέο.. σκληρότερο, ὀδυνηρότερο.

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Πανούλης ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὰ κυβερνητικὰ ἕδρανα, διότι κάπου, κάποτε, σὲ κάποιαν ἄλλην στροφή, θὰ ξαναχρειασθῆ, εἶπαν, νὰ μὴν τὸν …«κάψουν».
Κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι λοιπόν, τὸ ἐπόμενον στάδιον εἶναι νὰ περάσουν σὲ κυβέρνησιν …ἐθνικῆς ἀποδομήσεως καὶ καταστροφῆς!!!

Ἡ χειροτέρα δικτατορία, ποὺ ἔχει γνωρίσει ὁ τόπος, κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινομενικὰ διλήμματα τοῦ «ΝΑΙ» καὶ τοῦ «ΟΧΙ».
Δικτατορία ποὺ μᾶς μετατρέπει σὲ συνεργοὺς τοῦ ἐγκλήματος εἰς βάρος μας.
Δικτατορία ποὺ ἀδειοδοτεῖται πλέον νὰ θεσμοθετήσῃ κάθε μέτρο καταστολῆς, πρὸ κειμένου, ἐκτὸς ἀπὸ οἰκονομικὴ ἀφαίμαξιν νὰ ὑποστοῦμε καὶ τὴν ἀπόλυτον ἀκύρωσιν τῶν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μας.

Ἡ ἴδια αὐτὴ κυβέρνησις ποὺ ὑπεσχέθη ἀξιοπρέπεια, μᾶς σύρει καὶ μᾶς ἐκθέτει, καθημερινῶς, μοιράζοντας ἐλπίδες, ἀλλοιώνοντας πληροφορίες καὶ λέγοντας ψέμματα.
Καὶ ἤθελα τόσο πολὺ νὰ πιστέψω κι ἐγώ, ὅπως τόσοι καὶ τόσοι συμπολῖτες μου, σὲ κάτι διαφορετικό… Πολὺ τὸ ἤθελα.
Μὰ ἀπὸ τὸ θέλω μου ἔως τὴν πραγματικότητα μεσολαβοῦν τρία μνημόνια, ἕνα βουνὸ νομομαγειρέματα, ποὺ καταστρατηγοῦν τὸ σύνταγμα ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ 300 ἐθνοπροδότες ποὺ θεωροῦν «κατάργησιν τῆς δημοκρατίας» τὴν μείωσιν τῶν 10.000 ποὺ λαμβάνουν μηνιαίως γιὰ νὰ μᾶς …ἐπεξεργάζονται.

Τὰ πράγματα λοιπὸν εἶναι πολὺ σοβαρά. Οἱ ἐξελίξεις ῥαγδαῖες.
Τὰ γεγονότα διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο…
Ἡ χώρα βουλιάζει καὶ κάποιοι γλεντοκοποῦν εἰς βάρος μας, πασχίζοντας ἐπὶ πλέον νὰ πάρουν κάτι …ψιλά!
Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτά, κι ἐνᾦ ὁ Καμμένος ἑτοιμάζεται γιὰ ἀναχώρησιν, μᾶς ἐνημερώνει πὼς ὁ στρατὸς …ἀναβαθμίζεται σὲ ἀστυνομία πόλεων.

Μήπως κάπου ἐδῶ γύρω φωλιάζει κάποιο …πραξικόπημα;

Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὰ ποὺ γράφω τὰ γνωρίζουν κάποιοι ἀπὸ τὸ …2011, ἄς ἔχουμε καλλίτερα τὸν νοῦ μας.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, μία Ὀργάνωσις Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς, ποὺ ἀποκαλεῖτο «Οἰκουμενικὴ Ἑλλάς» καὶ ἡ ὁποία ἔστελνε πληροφορίες σὲ Ἀποδέκτες στὴν Ἑλλάδα (εἶχε πληροφορήσει μετὰ βεβαιότητας ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τὴν ἔλευση τοῦ ΔΝΤ) εἶχε στείλει τὸ παρακάτω μήνυμα: «Σὲ ἐπόμενες ἐκλογὲς θὰ κυβερνήσει ὁ Σύριζα γιὰ λίγους μῆνες… Στὴν συνέχεια θὰ ἔλθη ἡ χειρότερη καὶ σκληρότερη Κυβέρνησις ποὺ εἶχε ποτὲ αὐτὴ ἡ χώρα, ἡ ὁποία καὶ θὰ περάση ὅλα τὰ σχέδια τῶν τραπεζιτῶν, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦσε νὰ περάσῃ οὔτε ἡ προηγουμένη συγκυβέρνησις.»

Ἐξαπατηθήκαμε γιά ἀκόμη μία φορά μέ τόν χειρότερο δυνατό τρόπο;

Τὸ δημοψήφισμα, καὶ μὲ τὸ «ΝΑΙ» του καὶ μὲ τὸ «ΟΧΙ» του, ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδον.
Ὁδηγεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων στὴν ἀποδοχή, ἀπὸ μέρους μας, κάθε ληστρικοῦ νέου μέτρου καὶ κάθε συναίνεσιν στὴν καταστρατήγησιν τῶν δικαιωμάτων μας. Εἶτε αὐτὰ τὰ μέτρα ληφθοῦν ἀπὸ ἐδῶ, εἶτε μᾶς ἔλθουν ἀπ΄ ἔξω, θὰ εἶναι καταστροφικά!!
Τὸ δημοψήφισμα, ποὺ ἀπὸ τὴν μία τὸ στηρίζουν ὅλοι  ἐκεῖνοι οἱ ἀποτυχημένοι, ποὺ μᾶς ἔπιναν τὸ αἷμα τόσα χρόνια, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Soro-κινούμενοι, εἶναι τὸ τυράκι…
Ἡ φάκα ὑπάρχει ἐδῶ καὶ χρόνια… Θὰ μποῦμε μόνοι μας!!!

Τελείωνουμε λοιπόν, ἐφ’ ὅσον βάσει τοῦ δημοκρατικοῦ μας συντάγματος, ἡ πλειοψηφία ἔχει τὸν λόγο. Καὶ ἡ πλειοψηφία αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπασχολεῖται μὲ τὸ ἐὰν θὰ μᾶς κομματιάσουν μὲ λεπίδι ἤ μὲ ξυράφι…

Ὅμως…
Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ποὺ κάποιοι, ἐν τελῶς εἰρωνικῶς, ἀποκαλοῦν «Ἑλλάς», ἀλλὰ ποὺ οὐσιαστικῶς εἶναι ἕνα ἀπόλυτο ἑλλαδοκαφριστάν, πρέπει νὰ τελείωσῃ. Εἶναι παράλογον τὸ νὰ τασσόμεθα μὲ τὸν ἕναν ἤ τὸν ἄλλον κουδουνισμένο, διότι ΟΛΟΙ τους, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, τὸ μόνον ποὺ στὴν πραγματικότητα πράττουν εἶναι τὸ νὰ σκύβουν τὰ δικά τους κεφάλια, νὰ ὑπογράφουν ἀν τὶ ἡμῶν καὶ τὸν λογαριασμὸ νὰ τὸν στέλνουν σὲ ἐμᾶς.
Πρόσωπα ποὺ οὐδέποτε ἐργάσθηκαν, μὲ ἐκατομμύρια σὲ λογαριασμοὺς ἐκτὸς Ἐλλάδος, μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο καὶ μᾶς ὑπαγορεύουν νὰ ἐπιλέξουμε τὸ «ΝΑΙ» ἤ τὸ «ΟΧΙ»,
Περὶ ἀποχῆς οὔτε λόγος… Τοὺς τρομάζει ἡ ἀποχή.

Πόσο θὰ ἤθελα οἱ κυβερνῶντες μας νὰ ἦσαν πράγματι πατριῶτες… Νὰ εἶχα ἐμπιστοσύνη…
Νὰ κοιμόμουν καὶ νὰ ξυπνοῦσα μὲ τὴν αἴσθησιν τῆς ἀσφαλείας…
Μὰ ΔΕΝ εἶναι ἔτσι. Ὅλοι μᾶς ξεπωλοῦν…
Κι ἐγὼ βαρέθηκα νὰ μὲ ἐκβιάζουν γιὰ νὰ ἐπιλέξω περὶ τοῦ μὴ χείρωνος.
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ μου ΠΙΣΩ!!!!
Κι ἐπεὶ δὴ ΔΕΝ ὑπάρχουν σωτῆρες, πρέπει, ὑποχρεοῦμαι, ἐπιβάλλεται νὰ τὴν ξανακερδίσω ΜΟΝΗ μου!!!
Μὲ κάθε κόστος!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ «ΝΑΙ» καὶ τὰ «ΟΧΙ» μας…

Leave a Reply