Τὸ …«σύστημα» φταίει!!!

Ἡ κυβέρνησις ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ καλλίτερα παιδιά!!!
Τέτοιοι πατριῶτες οὐδέποτε…
Διότι στὴν πραγματικότητα οὐδέποτε ὑπῆρχαν τόσο λυσσασμένοι καὶ ξελιγωμένοι γιὰ ἐξουσία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι τόσο πρόθυμοι, ποὺ θὰ πουλήσουν, δίχως ἐνοχές, ἀκόμη καὶ τὰ ἴδια τους τὰ …παιδιά!!!

Ἡ συζήτησις μὲ τὴν …«ἀγαπημένη» μου τΣΥΡΙΖΑία, ἔλαβε χώρα λίγες ἡμέρες πρὸ τοῦ «δημοψηφίσματος».
Ἐρωτήσεις ποὺ ἔτσουζαν, γιὰ τὸ εἶδος τῆς κυβερνήσεως ποὺ μᾶς ξημέρωσε, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀπαγόρευσιν ἀνακοινώσεως ἀποτελεσμάτων ἀπὸ τὶς περιφέρειες, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχληθῇ ἡ singular!!!Τὸ ...«σύστημα» φταίει!!! 1

«…Ξέρετε τί λέει αὐτό τό ἔγγραφον;
Λέει πὼς ΔΕΝ ἔχει δικαίωμα ἡ περιφέρεια νὰ ἀνακοινώσῃ τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, διότι πρέπει πρῶτα νὰ τὰ ἀνακοινώσῃ τὸ ὑπουργεῖον ἐσωτερικῶν. Τὸ ὑπουργεῖον ἐσωτερικῶν ὅμως, σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα ἐκλογῶν, τὰ ἐλέγχει ἡ singular. Τὴν singular τὴν ἐλέγχουν σιωνιστές….»

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος εἶναι ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ καὶ λέγεται «ΟΧΙ»!!!

Ὅ,τι καὶ νὰ ἀνέφρα ἤ νὰ κατήγγειλα, ἡ «φιλενάς» ἀπαντοῦσε: «τὸ σύστημα φταίει»!!!
Κι ἐγὼ …χασκογελοῦσα!
Δὲν φταίει τὸ ὅ,τι ἡ κυβέρνησις εἶναι τοῦ ..συστήματος ἀλλὰ τὸ ὅ,τι, κατ’  αὐτήν, τὴν ὁπαδό, πολεμᾶ τὴν κυβέρνησιν τὸ σύστημα καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ἄν κι ἔχουμε κυβέρνησιν, τελικῶς παραμένει …«πτερὸ στὸν ἄνεμο», διότι τὸ σύστημα τὸ παίζει ….«ἄνεμος» καὶ τὴν πηγαίνει ὅπου αὐτὸ θέλει.
Καὶ χρειαζόμασταν τὴν παράστασιν τῶν ἐκλογῶν ἤ τοῦ «δημοψηφίσματος» γιὰ τὸ κατανοήσουμε κάτι τέτοιο!!! (Καθὼς καὶ μίαν θαυμασία εὐκαιρία γιὰ …«δικαιολογημένο» πλιάτσικο!!!).
Βρέ πᾶμε καλά;

Ναί, ἀλλὰ ἐὰν ἡ κυβέρνησις, ποὺ κατὰ τὴν τΣΥΡΙΖΑῖα εἶναι ἀνεύθυνη, εἶναι πράγματι ἀνεύθυνη, τότε γιατί ὅλο αὐτό τό θέατρο; Γιατί δέν κάθονταν στά σπίτια τους νά παίζουν μόνοι τους τίς κουμπᾶρες; Γιατί τόση προπαγάνδα καί «ἡ κυβέρνησις ἀπεφάσισε»;

Διότι Ἁπλούστατα εἶναι τέλεια ἐκπαιδευμένα καθάρματα, ποὺ ἀλλάζουν …«ἰδεολογίες» ἀναλόγως τοῦ πῶς ὁ ἄνεμος-σύστημα φυσᾶ καὶ μεταπηδοῦν, δίχως ἠθικὰ βαρίδια, ὅπου ἀπαιτεῖται περισσότερο ἡ …«προσφορά» τους!!!
Δῆλα δὴ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ …σύστημα!!!Τὸ ...«σύστημα» φταίει!!! 2

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;

Φυσικὰ πάντα θὰ ὑπάρχουν ὁπαδοί, θύματα, ἐλεγχόμενοι, χειραγωγούμενοι, ἀναλώσιμοι, χαχόλοι, ὅπως ὅλοι ἐμεῖς, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε, ἐν ἀγνοίᾳ μας (καὶ ἐν ἀπολύτῳ βλακείᾳ μας) κάθε κομματικὴ γραμμή, ποὺ ὅμως εἶναι γραμμὴ τοῦ …ἀνέμου-συστήματος…
Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι τὸ κλειδί…
Ἡ ἄρνησις τῆς …ὁπαδοποιήσεως…

Τί νά σᾶς πῶ ἐγώ τώρα πιά περισσότερο;
Νά σᾶς πῶ πώς ἔχουμε νά κάνουμε μέ προσκυνημένες κόττες;
Νά σᾶς πῶ πώς ἔχουμε νά κάνουμε μέ συνειδητοποιημένους συνεργούς σέ κάθε ἔγκλημα;
Ἤ νά σᾶς πῶ πώς ἁπλῶς ἔχουμε νά κάνουμε μέ μίαν συμμορία 300 μελῶν καί πολλῶν ἑκατοντάδων παρατρεχαμένων;

Ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁπαδός, ἀλλὰ καὶ χιλιάδες ἄλλοι, ἔτσι πιστεύῃ, ἐγὼ μπορῶ ἄνετα νὰ διασκεδάζω μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μου, ἀλλὰ ὄχι νὰ ἀναμένω, συντόμως, κάποιαν οὐσιαστικὴ ἀλλαγή.
Κι ἐὰν ἡ δική της εὐθύνη, ὑπὲρ αὐτοῦ (ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου) κόμματος ΔΕΝ ὑφίσταται, ἐφ΄ ὅσον τὸ …«σύστημα» τὴν ἀκυρώνει, τότε, εἰλικρινῶς, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή μας, θὰ πρέπη νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ εὐθύνη, γενικῶς, ποῦ, κάτω ἀπὸ ποιὲς συνθῆκες καὶ ΠΟΙΟΣ ἐπὶ τέλους θὰ τὴν ἀναλάβη.

Ὅπως ἐπίσης θὰ πρέπη νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ πότε πέρασαν ἀπὸ τὴν γειτονιά μας τελευταῖα φορὰ οἱ …ἐξωγήινοι!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Φταίει τό κεφάλι τό κακό μας; Μᾶλλον… Ἀλλά ποῦ νά τό πῇς καί ποιός νά σέ πιστέψῃ;

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply