Ὥρα νὰ ἀποτινάξουμε τὸν κομματισμὸ ἀπὸ τὰ …μυαλά μας!!!

Ὥρα νὰ ἀποτινάξουμε τὸν κομματισμὸ ἀπὸ τὰ ...μυαλά μας!!!Κανένα μὰ κανένα κόμμα, καμμία μὰ καμμία πολιτικὴ δύναμις κανένας μὰ κανένας χῶρος σκέψεως δὲν ἔχει πιάσει τὸ νόημα καὶ τὸ μήνυμα τῶν καιρῶν. Ὅλη ἡ πολιτικὴ ῥητορικὴ  ἀντιπαράθεση, ὅλο τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ βρίσκεται πολὺ χαμηλά, σὲ σύγκριση μὲ τὸ πνευματικὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδο τοῦ συγχρόνου κόσμου, κινεῖται πολὺ χαμηλά, σὲ σχέση μὲ τὶς σύγχρονες ἐπιταγὲς καὶ προοπτικές.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω ὅτι ἡ συγχρόνη πρόοδος, κοινωνικὴ διάρθρωσις καὶ εὐρωστία, ἡ στρατιωτικὴ δύναμις, ἀκόμη καὶ ἡ παραγωγὴ μαρουλιῶν, ἀπαιτεῖ ἐπιστημονικὸ ἐργαστάριο. Ἡ ἐλευθερία, ἡ δημοκρατία, ἡ δικαιοσύνη κλπ κατακτῶνται ἐμπράκτως, ὄχι ἀπὸ κορῶνες καὶ φαμφάρες, παρὰ μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὀδὸ καὶ μόνον.
Χῶρες χωρὶς αὐτὸ εἶναι καταδικασμένες στὴν μιζέρια, στὴν γκρίνια, στὴν ὑποτέλεια, στὴν παραβατικότητα, σὲ ὑποδούλωση.

Ὅλα τὰ κόμματα εἶναι ἀνίκανα νὰ καταλάβουν αὐτὴν τὴν ἀναγκαιότητα, ὅλα μὰ ὅλα εἶναι, ὄχι μόνο ἀνίκανα νὰ προσφέρουν, ἄλλα ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ὕπαρξη……. καὶ διαρκῶς θὰ φεύγουν οἱ μορφωμένοι καὶ διαρκῶς θὰ ἀναπαράγεται ἡ πολιτικὴ μιζέρια

Πρέπει οἱ ἐχέφρονες, νοήμονες πατριῶτες νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ὅλο τὸ πολιτικὸ σκηνικό, ἀπὸ ἄκρα δεξιὰ μέχρι ἄκρα ἀριστερά, μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑποτέλεια. Οἱ νοήμονες Ἕλληνες πρέπει νὰ σκεφθοῦν καὶννὰ ἀφαιρέσουν τὴν τύχη τῆς χώρας ἀπὸ τὸν πολιτικὸ καιροσκοπισμό!
Ἀλλιῶς μένουμε ἐδῶ, στὴν μιζέρια καὶ στὸν ἐθνικὸ μαρασμό.

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 114 times, 1 visits today)
Leave a Reply