Γουστάρουμε αἷμα ἐμφυλίου;

Πρὸ δύο ἡμερῶν ἔγραφα γιὰ τοὺς …«χρυσαυγῆτες τραμπούκους», ποὺ ἐντέχνως ἔχουν στοχοποιηθῇ ἀπὸ τὶς προπαγανδιστικὲς μηχανές.Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅμως οἱ περισσότεροι γύρω μας εἶναι πὼς ὁ τραμπουκισμὸς δὲν εἶναι πρόσφατος, δὲν ἔχει ἰδεολογικὲς ταὐτότητες καὶ δὲν εἶναι κατοχυρωμένος στὴν χρυσῆ αὐγή.
Εἶναι παγκόσμιος καί, γιὰ νὰ μὴν εἶναι ἀνεξέλεγκτος καὶ τελικῶς ἄχρηστος, ἐνσωματώνεται, κατὰ περίπτωσιν, ἐκεῖ ποὺ κάποιοι χρειάζονται. Πρὸς τοῦτον καὶ ἐμεῖς δὲν ξεμείναμε ἀπὸ κάθε εἴδους καὶ «ἰδεολογίας» τραμπούκους, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.

Ξεχωρίζοντας τοὺς χρυσαυγῆτες …τραμπούκους!!!

Λόγῳ ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς στοχοποιήσεως ὅμως τῶν χρυσαυγητῶν ἔχει ἀρχίσει καὶ διαφαίνεται ξεκάθαρα μία «συμπάθεια» κοινωνικὴ γιὰ τοὺς μὴ χρυσαυγῆτες τραμπούκους, ποὺ οὐδόλως διαφέρουν ἀπὸ τοὺς κάθε εἴδους τραμπούκους. Διότι ὅταν εἶσαι φύσει τραμποῦκος δὲν χρειάζεσαι ἰδεολογίες, παρὰ μόνον κυττᾶς τὸ ἀπὸ ποῦ ῥέει τὸ χρῆμα καὶ ἀναλόγως …τοποθετεῖσαι.

Ἐὰν «μετακινηθοῦμε» κατ’ ἐλαχιστον,  πρὸς τὴν Συρία* μεριά, κρίνοντας μόνον ἀπὸ τὰ πρόσφατα ἐκεῖ γεγονότα, θὰ διαπιστώσουμε τὰ ἐξῆς: τῆς ἐφόρτωσαν ἕναν …«ἐμφύλιο», συγκροτώντας στρατεύματα μὲ μισθοφόρους χασάπηδες ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη, οἱ ὁποῖοι κάθε φορὰ ποὺ ἡττῶνται πανικόβλητοι σπεύδουν νὰ …«ἀλλάξουν» πρόσωπο, ταὐτότητα καὶ κυρίως …χώρα!!! Κυττώντας ὅμως μόνον αὐτούς, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο ἀνόητοι εἴμαστε ὅταν καταπίνουμε τὶς προπαγάνδες τῶν κρατούντων. Διότι στὴν Συρία δὲν εἶχαν ἐμφύλιο. Εἷχαν ἐπίθεσιν τῶν δυτικῶν μὲ …φερετζέδες τὰ μισθοφορικὰ τάγματα τῶν χασάπηδων. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴν Λιβύη λίγα χρόνια πρίν!!!

ἴχνος

Ὅπως φυσικὰ καὶ στὴν Σερβία παλαιώτερα καὶ στὴν Οὐκρανία προσφάτως, μὰ καὶ τώρα στὴν Ὑεμένη. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἐδῶ πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν.

Ὁ ΔΣΕ, στοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ ἐμφυλίου, ἀποτελεῖτο κατὰ τὰ 2/3 ἀπὸ Σλαυομακεδόνες, δεῖγμα τῆς ἀπροθυμίας τῶν Ἑλλήνων νὰ συμμετάσχουν στὶς τάξεις του. Ὁ τόσο μεγάλος ἀριθμὸς ὀφείλεται στὴν ἀπόφαση τῆς 5ης ὁλομελείας τοῦ ΚΚΕ γιὰ αὐτοδιάθεση καὶ αὐτονόμηση.

Μία ἐπισήμανσις ποὺ κάποιοι ξεχνοῦν!

~*~*~

Τὸ 1949 τὰ 2/3 τοῦ ΔΣΕ ἀποτελεῖτο ἀπὸ Σλαΰους.

Ἐδῶ θὰ συμφωνήσω (καὶ ὑπὸ ὅρους), ὅτι δὲν ἦταν ἐμφύλιος πόλεμος.

Παναγιώτης Τσουκαλᾶς

Γενικῶς ἐμφύλιοι δὲν ὑπάρχουν. Ὑπάρχουν πράκτορες ποὺ πληρώνονται πολὺ ἀκριβὰ γιὰ νὰ ὀργανώσουν στρατούς, μὲ «ἰδεολογικὲς προβιές», πρὸ κειμένου νὰ ἐκτελεσθοῦν σχέδια τοκογλύφων. Τὰ σχέδια τῶν τοκογλύφων, ἀπὸ ἀρχαιωτάτων ἐτῶν, κύριον μέσον τους ἔχουν τὸ χρῆμα (φοροεισπράκτορες) καὶ κύριον στόχο τους τὸν ἔλεγχο ἐπὶ τῶν πληθυσμῶν.

Μὲ τοὺς ἐνορχυστρωμένους ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους «ἐμφυλίους» ἐπιτυγχάνονται ταὐτοχρόνως πολλὰ πράγματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ νὰ ἐξοντωθοῦν ὅλες οἱ φωνὲς τῶν σκεπτομένων, νὰ μειωθοῦν δραματικὰ οἱ πληθυσμοὶ καί, τὸ κυριώτερον ὅλων, νὰ ἐξαθλιωθοῦν ἅπαντες σὲ τέτοιο σημεῖον, ποὺ πάλι στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων θὰ καταλήξουν γιὰ νὰ …«σωθοῦν»!!!

Ἐπιβεβαιώνοντάς με ἀναγνώστης ἔγραψε:

«Δεν θα σφαγούν μόνοι τους, θα τα βρουν μεταξύ τους και θα χωρίσουν μεταξύ τους τις περιφέρειες που θα τραμπουκίζει ο καθένας, σαν τη ΜΑΦΙΑ στην Αμερική, απλά πράγματα τι δεν καταλαβαίνεις;;;»

Ἂς τὸ ἐπαναλάβω λοιπόν, διότι τὰ χρονικά μας περιθώρια στενεύουν δραματικῶς:

  • Ὅσοι, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, ὑποπίπτουν στὴν προπαγάνδα τῶν «καλῶν τραμπούκων» καὶ τῶν «κακῶν τραμπούκων» ἔχουν ἤδη μετατραπῇ, ἐν ἀγνοίᾳ τους, σὲ σφακτάρια καὶ χασάπηδες.
  • Ὅσοι θεωροῦν πὼς ὑπάρχει ἀκόμη κι ἕνας μόνον καθαρός, μέσα στὰ «ἀνώτατα» κυβερνητικὰ καὶ βουλευτικὰ καὶ κομματικὰ κλιμάκια, πλανᾶται πλάνην οἰκτράν, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτοβούλως συνεργεῖ στὸ ἔγκημα διαμελισμοῦ τῆς χώρας.
  • Ὅσοι, γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε λόγο, θεωροῦν πὼς θὰ ἀντιληφθοῦν τὰ «ἐμφυλοπολεμικὰ κύμβαλα» ἐγκαίρως, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ συμπαθοῦν ἢ ἀντιπαθοῦν μερίδες ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν, ἔχουν ἤδη τελειώσῃ. ἀλλὰ ξεχάσαμε νὰ τοὺς τὸ ποῦμε.

Θά μᾶς χωρίσουν λοιπόν σέ περιφέρειες γιά νά μᾶς βάλουν νά ἀλληλοσφαζόμεθα, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἀναγνώστης; Ὄχι ἀκριβῶς. Στὴν Κρήτη, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια προετοιμάζουν τὴν «ἀνεξαρτησία» της, δὲν ἔχουν λόγους φαγωμάρας, ἀλλὰ ὑποταγῆς ὅλων τῶν πληθυσμῶν σὲ μίαν, πάντα βενιζελική, ἀρχή. Κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ τὸ ἴδιο θὰ συμβῇ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιφέρειες ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν ζῶνες δούλων (εὐγενέστερα ΕΟΖ). Ἐκεῖ χρειάζονται μάζες γιὰ νὰ διαλέγουν προθύμους πληβείους, καθὼς φυσικὰ καὶ αὐτοθυσιαζόμενα σφακτάρια. Τέτοιες περιοχὲς εἶναι ἡ Θρᾴκη (μία καὶ ἡνωμένη: Ἀνατολικὴ καὶ Δυτική, γιὰ νὰ παρέχῃ ἀγροτικὰ προϊόντα, ἀσφαλεῖς διελεύσεις ἐπίγειες ἀλλὰ καὶ νὰ προστατεύῃ διὰ παντός, τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο μίας καὶ μόνης δυνάμεως), ἡ Μακεδονία (μία κι ἡνωμένη παρακαλῶ~!!!~: γιὰ ἕναν ἀπέραντο σιτοβολώνα, πολὺ εἰρηνικὸ καὶ πρόθυμο νὰ ταΐσῃ τὸ κάθε χέρι ποὺ θὰ τὴν δουλοποιῇ!!!), ἡ Ἤπειρος, μαζὺ μὲ τὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου (αἰολικά, ἰχθυοκαλλιέργειες μὰ κυρίως στρατηγικὸς ἔλεγχος τῆς Ἀδριατικῆς καὶ τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου), ἡ Θεσσαλία (κολῆγοι ἐπισήμως, γιὰ ἀπέραντες παραγωγὲς κηπευτικῶν, ποὺ θὰ καλύπτουν μὲ βιολογικὰ προϊόντα ὅλην τὴν Εὐρώπη ἢ καὶ τὸν πλανήτη), ἡ Κρήτη (ὡς δεύτεορν …προπύργιον τῶν «περιουσίων», ποὺ ἤδη ἐλέγχουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ πρῶτο τῆς Κύπρου) καὶ φυσικὰ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, σὲ Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ σὲ Πελοπόννησο, μαζὺ μὲ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ὅπου …κάτσῃ κατὰ περίπτωσιν ἡ «μπίλια».

Σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικὰ γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ παραπάνω σχέδια τῶν τοκογλύφων θὰ χρησιμοποιηθῇ ἕνα κλίμα «ἐμφυλίου», ποὺ θὰ παγιώσῃ νέες συνοριακὲς γραμμές, οἱ ὁποῖες ὅμως θὰ ἐξυπηρετοῦν μόνον τὶς πολυεθνικές, ποὺ ἤδη, μέσῳ τῶν «κοκκίνων δανείων», ἀλλὰ καὶ τὶς ὑπερφορολογήσεις, ἁρπάζουν γιὰ ψίχουλα ὅλες τὶς ἀτομικὲς καὶ οἰκογενειακὲς περιουσίες τῶν ἰθαγενῶν. Κι ἔως ἐκεῖ. Οἱ «ταραχές», σὲ καθαρὰ τοπικὰ ἐπίπεδα, θὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς φυλετικὲς καὶ θρησκευτικὲς «πολυχρωμίες», ἀλλὰ θὰ παραμένουν διαρκῶς ὑπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο αὐτῶν ποὺ θὰ τὶς ἐμπνέονται-ἐνσπείρουν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπισύρουν καὶ νὰ παγιώσουν τὴν ἰσχύ «ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων». Οὐδέποτε θὰ λάβουν μεγαλύτερες ἐκτάσεις, διότι θὰ ἐμφωλεύῃ πάντα ὁ κίνδυνος τῆς ἀπωλείας τοῦ ἐλέγχου, κάτι ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν οἱ ἐμπνευστὲς τῶν παραπάνω**

Ἐπὶ προσθέτως νὰ συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη ξεκίνησε τὸ ἐν λόγῳ πανηγυράκι, μὲ τὸ νὰ παρασχεθοῦν σὲ 1500 «πρόσφυγες» ἀπὸ ἑκατὸ στρέμματα, μὲ ἀπέραντα προνόμια, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς «τυράκι» στὶς φάκες ποὺ ἔπονται, γιὰ ὅσους ἀκόμη θεωροῦν πὼς μὲ τὸ σημερινὸ πολιτικὸ σύστημα κάπου κρύβεται καὶ κάποια ἐλπίς. Κολῆγοι, δοῦλοι, σκλαβάκια θὰ εἴμαστε καὶ μάλιστα μὲ τὶς δικές μας συναινέσεις.

Ὁ «ἐμφύλιος» (ἢ καὶ οἱ «ἐμφύλιοι***») λοιπὸν θὰ κομματιάσῃ τὴν χώρα «δικαιολογημένα» καὶ τίποτα περισσότερο. Ὅσοι, ἀπὸ βλακεία, ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀκόμη καὶ συμφέρον, συμμετάσχουν σὲ αὐτὲς τὶς παραστάσεις θὰ θεωρῶνται συνένοχοι καὶ συνεργοί.
Τόσο ἁπλᾶ!
Παρατᾶμε λοιπὸν τοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ τὶς συμπάθειες καὶ κυττᾶμε νὰ δοῦμε πῶς μποροῦμε νὰ ἀνατρέψουμε, πρὸς τὸ Ἐθνικό μας ὄφελος, ὅλους αὐτοὺς τοὺς σχεδιασμούς.
Ἐκτὸς ἐὰν μᾶς ἀρέσῃ καὶ δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ ὁμολογήσουμε.

Φιλονόη  

* Γιὰ ὅσους τὸ ἀγνοοῦν, ἂς μελετήσουν τὰ γεγονότα λίγο πρὸ τῆς πτώσεως τῆς πόλεως Deir Ez Zor στὴν Συρία. Ἄξιον προσοχῆς εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς διαλύσεως τῶν στρατιωτικῶν σωμάτων τοῦ ISIS, μόλις ὁ Ἐθνικὸς Συριακὸς Στρατὸς διαφαίνετο πὼς θὰ τοὺς διέλυε. Ἂν καὶ μεγάλο τμῆμα τῶν «ἐπαναστατῶν» διέφυγε τοῦ κλοιοῦ, «ἀπορίας ἄξιον» παραμένει, γιὰ τὸν μέσο «γεωπολιτικὸ ἀναλυτή» πὼς ἀν τὶ νὰ συνασπισθοῦν μεταξύ τους οἱ ἐναπομείναντες, ξεκίνησαν νὰ ἀλληλοτρώγονται ἐπισήμως, διευκολύνοντας τὸ ἔργο τῶν Συρίων νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν παρουσία τους.

** Ποῦ τά ξέρω ὅλα αὐτά; Μαντικές ἱκανότες ἀπέκτησα; Ὄχι φυσικά. Μελετώντας τὶς ἴδιες τὶς ἀνακοινώσεις τῶν …«ἐκλεκτῶν» εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὰ διακρίνῃ ὁ ὁποιοσδήποτε. Ἄλλως τέ, πάντα, μὰ πάντα, πρὸ κάθε μεγάλης καταστροφῆς συνηθίζουν νὰ μᾶς ἐνημερώνουν, μὲ ἀπίστευτες λεπτομέρειες, γιὰ ὅσα πρόκειται νὰ μᾶς συμβοῦν. Τὸ ζήτημα λοιπὸν δὲν εἶναι στὸ ἐὰν πράγματι ὑπάρχουν οἱ ἀνακοινώσεις τους, ἀλλὰ στὸ ἐὰν ἐμεῖς εἴμαστε πρόθυμοι νὰ τὶς ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ λάβουμε τὰ μέτρα μας.

*** Δὲν ὑπάρχουν καλοὶ καὶ κακοὶ «ἐμφύλιοι». Ὑπάρχουν ἐκκαθαρίσεις, αἷμα ἀθῴων καὶ πάντα ἐπικράτησις τῶν «ἐκλεκτῶν», ποὺ μὲ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» ἀκόμη καὶ σήμερα, αἰῶνες τώρα, ἐλέγχουν τὴν Ἀνθρωπότητα.

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply